Isä on oikeutettu isyysrahaan, jos hän

 • asuu yhdessä äidin kanssa (mahdollinen poikkeus esim. työtilanteesta johtuva erillään asuminen).
 • on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa (vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaika toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Israelissa).

Isyysvapaa

 • Enintään 54 arkipäivää eli n. 9 viikkoa.
 • Enintään 18 arkipäivää eli n. 3 viikkoa yhtä aikaa kotona äitiys- tai vanhempainrahaa saavan äidin kanssa.
 • Isyysvapaa voi olla palkallista tai palkatonta, jolloin Kela maksaa isyysrahaa vapaan ajalta.
 • Äidin kanssa yhtäaikaisesti pidettävät päivät korkeintaan neljänä (4) jaksona ja vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan korkeintaan kahtena (2) jaksona.
 • Isän vapaita ei voi siirtää äidille.
 • Lapsi, jonka perusteella isyysvapaa myönnetään, ei voi olla päivähoidossa isyysvapaan aikana.

Isyysraha

 • Maksetaan arkipäiviltä (maanantaista lauantaihin).
 • Isä voi päättää, onko lauantai isyysrahapäivä.
 • Jos isyysvapaa on palkallinen, isyysraha maksetaan työnantajalle.
 • Isyysrahaa voi saada kerrallaan vain yhdestä lapsesta.
 • Isyysrahan saaminen edellyttää, että isä ei työskentele isyysvapaan aikana arkipäivinä (sunnuntaina ja muina pyhinä voi työskennellä).
 • Opiskelu ja opintotuen saaminen ei ole isyysrahan este, jos opiskelu ei ole päätoimista ja isä hoitaa lasta.

Isyysvapaan ajankohta

 • Isyysvapaasta tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään 2 kk ennen sen alkua, tai jos sen pituus on korkeintaan 12 arkipäivää, viimeistään 1 kk ennen sen alkua.
 • Isyysvapaan voi aloittaa lapsen syntymän jälkeen.
 • Isyysvapaata voi pitää, kunnes lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.
 • Isä voi pitää aiemmasta lapsesta pitämättä olevia isyysrahapäiviä yhtäjaksoisesti enintään 24 arkipäivää samaan aikaan, kun äiti on äitiys- tai vanhempainvapaalla uuden lapsen perusteella.

Lähteet ja muut linkit