Äitiysavustus ja äitiyspakkaus

 • Odottava äiti voi valita äitiysavustukseksi äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman.
 • Äitiysavustuksen voi saada raskaana oleva äiti sekä adoptiovanhempi, joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.
 • Äiti saa avustuksen, jos
  • raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (n. 5kk) ja
  • äiti on käynyt terveystarkastuksessa lääkärissä tai neuvolassa ennen neljännen (4.) raskauskuukauden päättymistä.
 • Monikkoperheet saavat äitiysavustuksen korotettuna – kaksosista 3, kolmosista 6 jne. äitiysavustusta; esimerkiksi jos perheeseen syntyy kaksoset, perhe voi valita 2 äitiyspakkausta ja yhden äitiysavustuksen rahana.
 • Äitiysavustusta haetaan verkossa tai Kelan toimistosta viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa.

Äitiysvapaa

 • Äitiysvapaa (kokonaispituus 105 arkipäivää) alkaa aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.
 • Maanantaista lauantaihin lukuun ottamatta arkipyhiä.
 • Äiti voi valita, milloin aloittaa vapaan.
 • Äitiysvapaasta ilmoitetaan työnantajalle viimeistään 2 kk ennen sen alkamista.
 • Äitiysvapaa perustuu työsopimuslakiin.

Äitiysraha

 • Äiti on oikeutettu äitiysrahaan, jos
  • hän on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa (vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaika toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Israelissa)
  • raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää
  • äitiysraha haetaan Kelalta viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa.
 • Äitiysraha maksetaan 105 arkipäiviltä (n. 4kk), maanantaista lauantaihin, lukuun ottamatta arkipyhiä.
 • Äitiysvapaa voi olla palkallista tai palkatonta
  • jos palkatonta, Kela maksaa äitiysrahaa vapaan ajalta
  • jos palkallinen, äitiysraha maksetaan työnantajalle
 • Jos äiti työskentelee äitiysvapaan aikana tai opiskelee päätoimisesti ja saa opintotukea, äitiysraha maksetaan vähimmäismääräisenä
  • sunnuntaina ja muina pyhinä voi työskennellä
  • varhennettua äitiysrahaa saava ei voi opiskella, eikä työskennellä muuten kuin sunnuntaisin
 • Jos äiti sairastuu, eikä voi hoitaa lasta, äitiysrahaa voidaan maksaa isälle vanhempainrahana.
 • Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, äitiysraha maksetaan syntymästä seuraavasta arkipäivästä lähtien ja vanhempainrahaa maksetaan tällöin vastaavasti pitempään.

Erityisäitiysraha

 • Erityisäitiysrahaa voi saada, jos
  • äiti joutuu työssään alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuvalle taudille
  • vaaratekijät eivät ole vältettävissä
  • työnantaja ei pysty järjestämään muita työtehtäviä raskauden ajaksi.
 • Erityisäitiysraha ei vähennä äitiysrahaa.
 • Erityisäitiysrahaa maksetaan, kunnes äitiysrahakausi alkaa.

Lähteet ja muut linkit