Säännöllinen päivärytmi

Säännöllisyys luo lapselle turvallisuudentunteen ja helpottaa arjen sujumista, vaikka se voi ajoittain tuntua vanhemmasta raskaalta. Lapsi hahmottaa ympäristöään ja omaa toimintaansa suhteessa ympäristöönsä tuttuna toistuvien tapahtumien kautta.

Tärkeää:

 • Pidä kiinni sovituista säännöistä ja aikatauluista.
 • Tärkeitä säilytettäviä rutiineja ovat; aamutoimet, ruokailut, ulkoilut, iltatoimet, nukkumaanmeno.
 • Muista perheen roolit: viimekädessä vanhemmat päättävät perheen asioista.
 • Rutiinien kautta on mahdollista lisätä vanhempien ja lasten välistä yhdessäoloa ja lisätä vuorovaikutuksen määrää.
 • Joskus jo puolen tunnin aikaistus aikatauluissa voi tuoda merkittävän muutoksen arjen sujumiseen.
 • Arjen rutiineista ja huolista voi keskustella päivähoidossa tai neuvolassa.

Mitä teen, kun siirtymätilanteet ovat lapselle haastavia?

Siirtymätilanteita ovat esimerkiksi leikin lopettaminen, ulos lähteminen, syömään tuleminen tai nukkumaan meneminen. Seuraavaan asiaan siirtymistä voi hankaloittaa lapsen jumittuminen aikaisempaan tilanteeseen. Lapsi elää ” tässä ja nyt”  ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä hankalampia siirtymätilanteet voivat olla. Lapsi voi  kokea epävarmuutta tai tilanteen hallinnan menettämistä, mikä voi näyttäytyä muun muassa uhmakkuutena, pelleilynä, itkuisuutena, viivyttelynä  tai myös fyysisinä oireina.

 • Siirtymätilanteita voi helpottaa jäsentämällä,  sanoittamalla tai kuvittamalla tilanteita.
 • Siirtymätilanteisiin kannattaa varata tarpeeksi aikaa, jotta lapsi ehtii valmistautua niihin.
 • Mikäli lapsi jännittää uusia tilanteita paljon, kannattaa ne käydä läpi ennakkoon mahdollisimman hyvin.
 • Muistuta siirtymätilanteesta ennakkoon, esimerkiksi jos lapsen tulee lopettaa leikki 30 min päästä.
 • Tilannetta helpottaa aikuisen pysyminen rauhallisena.