Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä havaita ja tiedostaa omia tunteitaan. Käytämme tunnetaitoja päivittäin ja ne ovat tärkeä osa ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä. Tunnetaitoja tarvitaan niin omien, kuin toisten tunteiden hahmottamiseen. Jokapäiväiset päätökset, sekä ajatukset perustuvat tunnetaitoihin.

Lasten tunnetaidolla tarkoitetaan, miten lapset käsittelevät itsessä ja ympärillä tapahtuvia asioita. Tunnetaidot koostuvat tunteiden tunnistamisesta, sietämisestä, säätelemisestä, ilmaisemisesta, purkamisesta sekä käsittelystä. Tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja säätely ovat lapselle vielä vaikeaa, ja niiden kehittymättömyys näkyy etenkin toisten lasten kanssa toimeen tulemisessa, ristiriitatilanteissa ja leikeissä. Lapsen tunteet ovat usein ylitsevuotavia, sillä lapsen on vielä vaikeaa ilmaista itseään tai asettua toisen asemaan. Tunteen tunnistaminen vaatii tunne-kehoyhteyttä, sillä tunteet ovat kehossamme. Jotta kykenee tunnistamaan tunteen, tarvitaan taito ymmärtää tunnesanoja sekä yhdistää ne tunneaistimukseen. Tutkitusti jo tunteen nimeäminen auttaa mielen ja tunnekuohun rauhoittamiseen. Vaikein tunnetaito on tunteen sietäminen, ja se on vaikeaa myös aikuiselle. Tunteen säätelyyn apuja saa hengityksestä, kosketuksesta, kehon tuntoaisteihin keskittymisestä, mielikuvista, omien ajatusten ohjaamisesta sekä toisen ihmisen tuesta ja läsnäolosta.