Vaikka tunnetaidoissa lapsen ohjaaminen on kaikkien lapsen elämään osallistuvien aikuisten ja myös sisarusten tehtävä, on tärkein ohjaava rooli vanhemmilla. Empatia ja tunneäly ovat tärkeitä voimavaroja, joiden kehittymisessä lapsen vanhemmat ja muut lapsen elämään osallistuvat aikuiset ovat keskeisessä asemassa. Vanhemman on tärkeää harjoitella omien tunteidensa tunnistamista sekä omien tunnetilojensa kanssa selviytymistä etenkin, jos ohjaus tähän omassa lapsuudessa on ollut puutteellista.

Ihmisellä on tarve olla tärkeä ja näkyvä sekä saada tunteisiinsa ja viesteihinsä vastauksia. Tunteista puhuminen kannattaa ottaa luontevaksi osaksi perheen arkea. Vapaus näyttää tunteita ja puhua niistä rohkaisee kaikkia perheenjäseniä luottamaan kokemuksistaan selviytymiseen. Tunteiden näyttäminen ja niistä puhuminen liittyy myös luottamukseen ilmaista itseään, tarpeitaan ja toiveitaan.