Jo pienellä vastasyntyneellä on oma persoonallinen tapansa reagoida asioihin. Kasvatuksen tyyli tulisi sovittaa jokaiselle lapselle erikseen. Se, mikä on esikoisen kohdalla ollut hyvä toimintatapa, ei välttämättä toimi hänen pikkusisaruksensa kanssa. Lapsi ei voi olla kiltti tai liian vaativa eikä lasta saa opettaa tarvitsemaan vähemmän esimerkiksi jättämällä vastaamatta lapsen viesteihin. Lapsi on aina oikeanlainen juuri sellaisena kuin hän on ja jokainen lapsen kokemus on hänelle merkityksellinen ja totta.

Jos vanhempi väsyy vastaamaan lapsen viesteihin, tulee hänen hakea apua. Vaikka lapsi oppisi kätkemään tunteitaan ja tarpeitaan, hänen sisällään myllertää. Hetket, jolloin lapsi tarvitessaan ei tavoita aikuistaan, saavat lapsessa aikaan voimakasta stressiä, joka voi heijastua lapsen kehoon ja reaktioihin esimerkiksi vauvan jännittyneisyytenä, voimakkaana ärtyvyytenä sekä fyysisinä vaivoina.

  • Temperamentti määrittelee ihmisen reagoinnin ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin.
  • Jokainen ihminen kohtaa yksilöllisesti eri asioita läpi elämän, vaikka käyttäytymissäännöt ja tavat muokkaavatkin tunteiden säätelyä ja niiden ilmaisua vanhemmalla iällä.
  • Temperamentti ei kuvaa ainoastaan negatiivisia asioita, vaan myös positiivisia ominaisuuksia, kuten iloisuus, harkitsevuus ja toimeliaisuus. Jokainen temperamentti voi olla vahvuus – merkityksellistä on se, miten esimerkiksi lapsen vanhemmat lapsen tuntevat ja hänen ainutlaatuista persoonallisuuttaan tukevat.

Lapsen hyvällä itsetunnolla tarkoitetaan lapsen myönteistä ja totuudenmukaista käsitystä itsestään, omista ominaisuuksistaan ja taidoistaan. Itsetunto on siis itsensä tuntemista ja itsensä hyväksymistä. Itsetunto kehittyy koko elämän ajan. Itsetunnon laatuun ja sävyyn liittyviä tärkeitä kehitysvaiheita ovat  lapsen varhaisvaiheet, 2–3 vuoden ikään ajoittuva tahtomisen harjoitteluvaihe ja nuoruus.

Aikuiset voivat tehdä paljon asiota lapsen itsetunnon tukemiseksi. Hyvä itsetunto suojaa myöhemmässä vaiheessa syrjäytymiseltä ja riskikäyttäytymiseltä. Itsetunto auttaa myös selviämään haastavista tilanteista.

  • Usko lapseen
  • Iloitse arjesta
  • Ole mallina
  • Huomioi ja ymmärrä yksilöä
  • Hoida jaksamisestasi
  • Usko itseesi

Lähteet ja muut linkit