Tavallisia syitä jotka johtavat haastavan käytöksen tilanteisiin ovat:

 • Ympäristö ja sen äänet
 • Aistiherkkyys
 • Ymmärretyksi tuleminen haasteet
 • Hyvinvointiin liittyvät tekijät muun muassa nälkä tai väsymys

On tärkeää muistaa, että  pulmatilanteissa on kyse nimenomaan haastavista tilanteista, ei haastavista lapsista.

Lapsen haastava käytös ilmenee usein yliaktiivisuutena ja impulsiivisuutena. Lapsi ei toimi niin tahallaan tai ilkeyttään. Ohjauksessa ja kasvaessa lapset oppivat vähitellen muun muassa neuvottelemaan, jakamaan ja hillitsemään itseään.  Jotkut lapset puolestaan tarvitsevat apua vanhemmiltaan saadakseen lisää rohkeutta. Jokainen ihminen on erilainen. Vanhemman tulee muistaa, että kaikki keinot eivät toimi kaikille. Kokeilujen kautta löydetään ne kaikkein sopivimmat keinot eri tilanteisiin.

Merkkejä siitä, että lapsen käytös voi vaatia ulkopuolisen ammattilaisen arviointia ja apua ovat:

 • Lapsi kieltäytyy jatkuvasti tekemästä sitä, mitä pyydetään, eikä lainkaan välitä noudattaa kodin, päivähoitopaikan tai koulun sääntöjä.
 • Lapsi ei opi kokemuksesta mitään, vaan toimii uudelleen ja uudelleen samalla tavoin kielteisesti, vaikka vanhemmat ovat yrittäneet ohjata käyttäytymistä eri tavoin.
 • Vaikean käyttäytymisensä vuoksi lapsen on vaikea keskittyä oppimiseen.
 • Lapsen käytös on hyvin arvaamatonta, vaihtelee äärimmäisyydestä toiseen, minkä vuoksi hänen on vaikea saada ystäviä. Lapsi on yksin päivähoidossa tai koulussa ja kotona.
 • Lapsi satuttaa toisia ja joutuu alituiseen tappeluihin.
 • Lapsi varastaa ja valehtelee eikä koe siitä syyllisyyttä.
 • Normaalit arjen askareet, kuten herääminen ja nouseminen, pesulle meno, pukeutuminen, nukkumaan menoa ja ovesta ulos pääseminen, tuntuvat jatkuvasti ylitse pääsemättömän vaikeilta haasteilta.
 • Lapsi on hyvin herkkä loukkaantumaan ja pahoittamaan mielensä.
 • Lapsi vetäytyy kokonaan kontaktista toisten lasten seurassa.
 • Lapsen puhe, käyttäytyminen tai mielenkiinnon kohteet poikkeavat selkeästi ikätovereista.

Merkittävää on se

 • Kuinka kauan haastava käytös on jatkunut?
 • Onko käyttäytyminen päivittäistä?
 • Ovatko vanhemmat toistuvasti voimattomia tai huolestuneita lapsen käyttäytymisen suhteen?

Jos huoli herää lapsesta, kannattaa asiasta puhua esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa, neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Tukitoimien kannalta on aina parempi mitä aikaisemmin tilanne selvitetään. Usein pulmatilanteisiin löytyy ratkaisuja yhdessä miettimällä.

Lähteet ja muut linkit