Arjen rullaaminen

Perheiden elämäntilanteet ja elämänvaiheet ovat hyvin erilaisia.  Arki voi olla usein kiireistä ja myös kuormittavaa niin vanhemmille kuin lapsille. Arjessa kannattaa välillä jättää hyötytyöt ja keskittyä lasten kanssa hyvänmielen työhön. Se kasvattaa yhteenkuuluvuutta, perhehenkeä ja tärkeää tunneyhteyttä perheen jäsenten välillä.

Vanhemman tehtävät, ilot ja huolet muuttuvat lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Lapsiperheiden vanhemmilla voi olla useita arkeen liittyviä kysymyksiä ja huolia. Kun arkipäiväiset ja lievätkin huolet kasaantuvat, ne voivat olla jopa ongelmallisempia kuin yhden isomman vaikeuden kohtaaminen.

Näiltä sivuilta löydät tietoa lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista.

Päivärytmi

Säännöllinen päivärytmi sekä  rutiinit muodostavat lapsiperheen arjen rungon.

Vinkkejä lapsen nukuttamiseen

Riittavä uni on tärkeää lapsen terveen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta. Vanhempien tehtävänä on varmistaa, että lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin.

Vapaat ja etuudet

Kela tukee lapsiperheitä useilla etuuksilla. Alle on koottuna etuudet, jotka ovat sinulle ajankohtaisia.