Arjen rullaaminen

Perheiden elämäntilanteet ja elämänvaiheet ovat hyvin erilaisia.  Arki voi olla usein kiireistä ja myös kuormittavaa niin vanhemmille kuin lapsille. Arjessa kannattaa välillä jättää hyötytyöt ja keskittyä lasten kanssa hyvänmielen työhön. Se kasvattaa yhteenkuuluvuutta, perhehenkeä ja tärkeää tunneyhteyttä perheen jäsenten välillä.

Vanhemman tehtävät, ilot ja huolet muuttuvat lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Lapsiperheiden vanhemmilla voi olla useita arkeen liittyviä kysymyksiä ja huolia. Kun arkipäiväiset ja lievätkin huolet kasaantuvat, ne voivat olla jopa ongelmallisempia kuin yhden isomman vaikeuden kohtaaminen.

Näiltä sivuilta löydät tietoa lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista.