Apua vauvaperheille 

Lapsen syntymän jälkeen neuvolassa käydään säännöllisesti. Vauva-aikana tarkastuksia on tiheämpään ja vauvan kasvaessa tarkastusvälit hiljalleen pitenevät. Neuvola-ajan voi varata puhelimitse neuvolan puhelinpalvelusta numerosta 08 558 44356. Puhelinpalvelun kautta voi jättää myös soittopyynnön omalle terveydenhoitajalle. Oulun omahoitopalvelun kautta voi vaihtoehtoisesti tehdä ajanvarauksia neuvolaan (1,5v – 6v lapsille) ja lähettää viestejä perheen omalle terveydenhoitajalle mieltä askarruttavista asioista. 

Myös neuvolan chat -palvelun kautta saa neuvontaa ja ohjausta äitiys- ja lastenneuvolaan liittyvissä asioissa. Chat on avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Chat-palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.  

Voit saada kotipalvelua, jos perheesi tarvitsee tilapäistä tukea arjessa selviytymiseen. 

Ota yhteyttä, jos:

  • tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen 
  • toimintakykysi on alentunut väsymyksen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn vuoksi teille on syntynyt kaksoset tai vammainen lapsi 
  • perhettänne on kohdannut muu erityinen tilanne, kuten vanhempien ero tai perheenjäsenen kuolema 

Uudet kotipalvelun asiakkaat saavat vuodessa kahden viikon ajan kotipalvelua maksuttomasti. Kotipalvelujakson aikana arvioidaan perheen palvelutarve ja säännöllisen kotipalvelun tai muun tuen tarve.

Perhetyö 

Perhetyö antaa apua vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoitoon ja kasvatukseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa sekä perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen. 

Perhetyö on maksutonta ja pitkäjänteistä lapsiperheiden tukemista. 

Keskustelujen kautta vanhempia voidaan ohjata tarkastelemaan omaa vanhemmuuttaan, parisuhdettaan, sosiaalista verkostoaan ja vauvan tarpeita. 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

Kasvatus- ja perheneuvonta auttaa alle 18-vuotiaiden lasten perheitä kun: 

  • vanhemmat ovat huolissaan lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai tunne-elämästä 
  • perhe toivoo tukea vanhemmuuteen, perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen tai ristiriitatilanteisiin 
  • perhettä on kohdannut kriisi, ja he kaipaavat tukea sen käsittelyyn ja siitä selviämiseen. Akuutissa kriisitilanteessa soita hätäkeskukseen 112. 
  • Kun vanhemmat toivovat apua eropohdintoihin tai eronneet vanhemmat tarvitsevat tukea toimivampaan yhteistyöhön. 

  

Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee eri ammattiryhmiä kuten psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, perheterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. 

Ensikäynnillä Kasvatus- ja perheneuvonnassa ovat mukana perheen kanssa sovitut perheenjäsenet sekä mahdollinen ohjaava taho. Varaa tapaamiseen aikaa 1-1,5 tuntia. Työskentely jatkuu yksilö-, verkosto- ja/tai perhetapaamisilla. Perheen tilanteen mukaan voidaan sopia myös kotikäyntejä ja psykologin tutkimuksia. 

Perheneuvonnan neuvonta- ja ajanvaraus maanantaista perjantaihin kello 10–12 p. 040 650 6014. 

Perheasioiden sovitteluun hakeudutaan kasvatus- ja perheneuvonnan ajanvarauksen kautta. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan voit hakea myös sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperihakemuksella 

Ryhmätoiminta 

Mellenius-talossa toimii useita lapsiperheiden tukiryhmiä sekä perhekuntoutusta. Osa ryhmistä on kaikille avoimia ja osaan hakeudutaan esimerkiksi neuvolan, päihdepalveluiden tai sosiaalipalveluiden kautta. Lisäksi neuvoloissa on omaa ryhmätoimintaa.