Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia vastuita ja tehtäviä. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämän Vanhemmuuden roolikartan avulla voi tarkastella, mitä ammattilaiset nostavat tärkeiä vanhemmuuteen liittyvinä tekijöinä esille.

Roolikartta ei itsessään anna vastauksia vanhemmuuden haasteisiin, mutta sen avulla voi jäsentää vanhemmuuden sisältöä. Se auttaa itsearvioinnissa, vanhemmuutta pohdiskelevissa keskustelutilanteissa ja vanhemmuusryhmissä. Alla on mukailtu versio vanhemmuuden roolikartasta.

Lapsen tarpeet eri kehitysvaiheissa

 • arkielämän taitojen opettaja
 • mallin antaja
 • arvojen välittäjä
 • tapojen opettaja
 • perinteiden vaalija
 • sosiaalisten taitojen opettaja
 • kauneuden arvostaja

 

 

 • itsensä rakastaja
 • hellyyden antaja
 • lohduttaja
 • myötäeläjä
 • suojelija
 • hyväksyjä
 • hyvän huomaaja
 • ruoan antaja
 • vaatettaja
 • virikkeiden antaja
 • levon turvaaja
 • rahan käyttäjä
 • puhtaudesta huolehtija
 • ympäristöstä huolehtija
 • sairaudenhoitaja
 • ulkoiluttaja
 • fyysisen koskemattomuuden takaaja
 • turvallisuuden luoja
 • sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja valvoja
 • ein-sanoja
 • vuorokausirytmistä huolehtija
 • omien rajojensa asettaja
 • keskustelija
 • kuuntelija
 • ristiriidoissa auttaja
 • kannustaja
 • tunteiden hyväksyjä
 • anteeksiantaja/-pyytäjä
 • itsenäisyyden tukija
 • tasapuolisuuden toteuttaja
 • perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaalija