Joskus vanhemmat kokevat haasteita vauvan viesteihin ja reaktioihin vastaamisessa, jos esimerkiksi raskausajasta tai synnytyksestä on jäänyt jotain mieltä painamaan tai vanhemman mielessä on jokin muu arjesta voimia vievä asia. Samoin voi käydä, jos vanhemmat ovat omassa lapsuudessaan kokeneet tietynlaista viesteihin vastaamista oman lapsuusajan aikuisiltaan.

Vanhemmille heidän omassa lapsuudessaan aikuisiin muodostuneet kiintymysmallit heijastuvat usein arkeen omien lasten ja oman puolison kanssa. Vanhempien oman kasvuajan vaiheet voivat muistua mieleen oman vanhemmaksi kasvun myötä. Tämä voi auttaa vanhempaa tekemään lapsen kannalta hyviä ja perheen arvojen mukaisia valintoja vanhemmuudessa.

  • Tukea kokemusten ja tunteiden käsittelyyn saa keskustelemalla puolison, omien vanhempien ja sisarusten tai muiden läheisten kanssa.
  • Apua on saatavissa myös esimerkiksi neuvolasta tai perhetyöstä. Myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla on tahoja, jotka auttavat. Tärkeintä on, ettei jää yksin kokemusten kanssa ja tiedostaa, että muutkin vanhemmat käyvät läpi monenlaisia tunteita vanhemmuuden matkalla.
  • Monet vanhemmat ovat kokeneet hyödyllisiksi ja helposti saavutettaviksi sosiaalisen median tukiryhmät, joita sekä yksityishenkilöt että erilaiset järjestöt tarjoavat. Ryhmien kuvauksista ilmenee tai ryhmien ylläpitäjiltä voi varmistaa, ovatko kysymyksiin vastaamassa terveydenhuoltoalan ammattilaiset, koulutetut ohjaajat tai tukiäidit vai vertaisina toimivat vanhemmat. Myös perinteistä, kokoontumisiin perustuvaa ryhmätoimintaa on saatavilla useilla paikkakunnilla ja joidenkin järjestöjen kautta tarjotaan tukea myös puhelin- ja nettipalveluina.

Lähteet ja muut linkit