Joskus synnytys ei etene luonnollisesti ja tarvitaan erityisiä toimenpiteitä. Sairaalassa on näihin tilanteisiin täydet valmiudet eikä niitä tarvitse etukäteen jännittää. 

Jos synnytyksesi ei mennyt odottamallasi tavalla, ota asia puheeksi synnytyssairaalassa ja neuvolassa, tukea on mahdollista saada asian läpikäymiseksi. Et ole yksin! Synnytys on tärkeä, mutta pieni hetki lapsesi ja sinun elämässäsi. 

Synnytyksen käynnistäminen 

Joskus synnytys voidaan joutua käynnistämään. Käynnistykseen päädytään lääkärin arvion perusteella esim. Poikkeavan raskauden kulun, raskauden yliaikaisuuden tai lapsivedenmenon vuoksi.  

Käynnistys voi tapahtua: 

  • Ballongilla
  • Lääkkeellisesti
  • Lapsivesikalvojen puhkaisulla

Poikkeavat synnytykset 

Joskus synnytyksen aikana tulee vastaan tilanteita, joissa synnytys ei etene luonnollisesti, vaan vauvan tai äidin terveydentilan vuoksi tarvitaan lääketieteellisiä toimenpiteitä. 

  • Imukuppi  Imukuppi on laite, joka kiinnittyy sikiön päähän alipaineella ja josta vetäen voidaan auttaa ponnistusvaihe loppuun ja vauva syntymään. Imukuppikuppivedolla saavutetaan supistuksille tarvittava lisävoima. Lisäksi imukupin avulla voidaan osittain ohjata sikiön päätä edullisempaan asentoon. Imukuppia käytetään silloin, kun edellytykset alatiesynnytykselle ovat olemassa, mutta synnytys on pysähtynyt. Synnytyksen ponnistusvaihetta voidaan imukupilla auttaa, jos äiti on väsähtänyt tai perussairauden vuoksi (esim. sydänvika) halutaan välttää kovaa ponnistamista. Imukuppia voidaan käyttää sikiön äkillisessä hätätilassa kohdunsuun ollessa täysin auki.
  • Suunniteltu – ja päivystyksellinen keisarinleikkaus. Yleisimmät syyt etukäteen suunnitellulle keisarileikkaukselle ovat sikiön virhetarjonta, liian ahdas lantio sikiöön kokoon nähden, varhainenpre-eklampsia tai äidin voimakas synnytyspelko. Käynnistynyt synnytys päätyy keisarileikkaukseen useimmiten kohdun supistusheikkouden, sikiön asento- eli tarjontavirheen tai sikiön hapenpuutteen vuoksi.
  • Runsas verinen vuoto synnytyksen aikana. Synnytykseen liittyvä normaali verenvuodon määrä on alatiesynnytyksessä enintään 500 ml ja keisarileikkauksessa enintään 1000 ml.
  • PerätilasynnytysSopivassa perätarjonnassa oleva sikiö voi syntyä alateitse, mikäli äidin lantio on tavallisen kokoinen. Lantion kokoa voidaan arvioida sisätutkimuksen sekä röntgen- tai magneettitutkimuksen avulla. Perätilasynnytyksen avautumisvaihe sujuu samalla tavalla kuin päätilassa olevan lapsen synnytys, ponnistusvaiheessa synnytyksessä avustaa lääkäri. 
  • Monikkosynnytys. Monisikiöisissä raskauksissa synnytystapa suunnitellaan aina yksilöllisesti. Ensisijaisesti pyritään alatiesynnytykseen, mikäli se on mahdollista. Synnytystavan valintaan vaikuttavat muun muassa raskauden kesto, sikiöiden tarjonta, mahdolliset raskausajan komplikaatiot ja aiemmat synnytykset.