Synnytys on hyvin voimakas kokemus ja vaikuttaa äidin kokemuksiin vauvastaan sekä itsestään äitinä ja naisena. Synnytyskokemus kannattaa käydä aina läpi synnytyssairaalan henkilökuntaan kuuluvan kätilön kanssa ja jatkaa tarvittaessa puhumista esimerkiksi neuvolan ammattilaisen, läheisen tai vertaisen kanssa. Erityisesti, jos synnytys on ollut vaikea tai ajatukset synnytyksestä vaikuttavat äidin voimavaroihin arjessa, on tärkeää ottaa asia esille esimerkiksi neuvolassa. Keskustelua on tärkeää jatkaa niin kauan, kuin äiti kokee tähän tarvetta.

  • Jokainen äiti tarvitsee tukiverkoston avukseen lapsen syntymän jälkeen.
  • Etenkin ensimmäisen lapsen synnyttyä äidin voimavaroja vievät muun muassa uuteen tilanteeseen ja äidin rooliin sopeutuminen sekä vauvan hoitamisen ja imetyksen opettelu.
  • Jokainen äiti kokee yksilöllisesti lapsen syntymän jälkeiset muutokset, mutta on selvää, että uudessa, vaativassa tilanteessa äidin jaksamiseen vaikuttaa äidille kehittynyt turvan ja luottamuksen tunteiden taso.
  • Äidin ollessa kiireinen vauvasta huolehtiessa, voi läheinen mahdollistaa äidille perustarpeista huolehtimisen esimerkiksi hoitamalla vauvaa äidin lepohetken, ulkoilun, rauhallisen ruokailun tai suihkussa käynnin ajan.
  • Mikäli tukiverkostoa ei ole riittävästi, voivat vanhemmat kääntyä lisäksi neuvolan ammattilaisen, mutta myös esimerkiksi yksityisellä ja järjestösektorilla toimivien, koulutettujen tukihenkilöiden puoleen.

Äidin kokiessa kuormitusta tai tarvitessa apua on tärkeää keskittyä hoitamaan arjessa vain tärkein ja karsittava muu. Ensisijaisesti on varmistettava, että äidin perustarpeet, kuten uni, monipuolinen ja riittävä ravinto sekä päivittäinen liikunta mahdollistetaan. Apua perheen ulkopuolelta, esimerkiksi neuvolasta, kannattaa pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos voimat tuntuvat ehtyvän.