Mitä hyötyä imetyksestä on ja voiko imetysmatkaan jotenkin valmistautua? Miten puoliso tai tukihenkilö voi tukea imetyksessä?  Entä mitä, jos imetys ei sujukaan toivotulla tavalla? Jo raskausaikana on hyvä valmistautua imetykseen hankkimalla tietoa siitä. Puoliso ja lähipiiri ovat tärkeänä tukena imetyksessä, joten on hyvä tutustua imetyksen aihealueisiin yhdessä. Tietoa imetyksestä saa omasta neuvolasta, perhevalmennuksesta ja synnytyssairaalasta. Oulun kaupungissa on käytössä Imetysohjauskortti, jonka perhe saa neuvolakortin väliin neuvolan ensikäynnillä. Kortin avulla neuvolassa ja synnytyssairaalassa seurataan, millaista imetysohjausta perhe on saanut ja mitä asioita on vielä syytä läpikäydä. 

Eri nettisivustoilta löytyy tietoa esimerkiksi ensi-imetyksen merkityksestä, vauvan hyvästä imuotteesta ja nälkäviesteistä, imetysasennoista ja käsin lypsämisestä sekä monista muista tärkeistä asioista. Lisäksi raskausaikana voi osallistua Imetyksen tuen järjestämään imetystukiryhmään, joka kokoontuu säännöllisesti. Imetystukiryhmässä imettävät äidit voivat jakaa keskenään kullanarvoisia vinkkejä imetykseen liittyen ja saada vertaistukea toisiltaan.