Valmentautuminen lapsen syntymään ja vanhemmuuteen on hyvä aloittaa jo raskausaikana. Valmennus pitää sisällään muutakin kuin synnytykseen valmistautumista.Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Vaikka synnytystä ei voi suunnitella etukäteen, on hyvä valmistautua synnytykseen pohtimalla omia toiveitaan sen suhteen.Valmennus edistää sikiön ja raskaana olevan sekä hänen perheensä terveyttä, parisuhdetta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Neuvolassa järjestetään odottaville perheille ryhmämuotoista perhevalmennusta, joka mahdollistaa vertaistuen ja edistää perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Kysy tarkemmin ryhmätoiminnasta neuvolasta.