Muu arki jää usein hetkeksi vähemmälle huomiolle. Usein äidit kertovat synnytyksen edellä ”pesivänsä”, eli valmistautuvansa vauvan syntymään välillä energisesti touhuillen ja välillä leväten ja pohdiskellen tai jollain muulla itselle luontevalla tavalla.

Äiti voi miettiä tulevaa synnytystä vaihtelevin tuntein ja ajatuksin. Mielessä voi myllertää epävarmuuden tunteita, malttamattomuutta ja suuria onnentunteita kun valmistaudutaan vatsassa liikehtivän vauvan ensinäkemiseen. Tulee muistaa, että äiti ja vauva tuntevat jo toisiaan. Vauva tunnistaa äidin tavan liikkua, äidin äänen ja kodin ääniä.

Hyvin yleisesti äidit pohtivat esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Millaista on synnyttää ja miten synnytys tulee käytännössä tapahtumaan?
  • Milloin synnytys alkaa ja mistä tunnistan, kun se alkaa?
  • Mitä sairaalaan otetaan mukaan?
  • Mikä on synnytyssairaalan henkilökunnan rooli synnytyksessä?
  • Saanko yksilöllisesti tukea synnytykseen osallistuvilta synnytyksen aikana?
  • Kenet ottaisin sairaalaan mukaan minua synnytyksessä tukemaan?
  • Miten synnytyksessä toimitaan? Entä synnytyksen jälkeen? Miten vauvaa hoidetaan?
  • Miten imetys aloitetaan ja miten se käytännön arjessa toteutuu?
  • Millainen vauva on?

Synnytykseen kannattaa suhtautua avoimin mielin. Ennen synnytystä kannattaa kuitenkin valmiiksi miettiä, kenet haluaa mukaan synnytykseen – kuka olisi sellainen tukihenkilö, joka saa olon hyväksi ja turvalliseksi. Usein tämä henkilö on lapsen isä, synnyttäjän oma äiti tai synnyttäjän muu läheinen. Mikäli lähipiirissä ei ole sopivaa henkilöä, yksityisellä tai järjestösektorilla toimivaa doulaa voi tiedustella tueksi. Doulat toimivat vanhempien tukijoina synnytyksessä, mutta myös raskausaikana ja lapsen syntymän jälkeen.

On tärkeää ymmärtää, että jokainen synnytys on ainutlaatuinen tapahtuma ja jopa saman äidin eri lasten syntymät ovat keskenään erilaisia. Synnytyksiä hoitavat ammattilaiset ovat koulutettu tukemaan ja avustamaan äitiä synnytyksessä äidin ja vauvan tarpeita vastaavalla tavalla, jokainen synnytys, synnyttäjä ja syntyvä vauva yksilöllisesti huomioiden.