Se miten vanhemmat puhuvat vauvasta, vaikuttaa sisarussuhteeseen. Vanhemman sisaruksen tunteet vauvaa kohtaan voivat olla vaihtelevia. Vanhemman sisaruksen myönteiset tunteet vauvaa kohtaan vahvistuvat vanhempien puhuessa vauvasta positiivisella tavalla. Sisaruksille kehittyy todennäköisesti läheisempi suhde, jos heidän kokemuksensa vanhempien huolenpidosta on kohtalaisen tasapuolinen.

Sisarussuhteen kehittymistä voi tukea esimerkiksi

 • Kertomalla, että vauva on kiinnostunut sisaruksestaan ja kiinnittämällä huomion siihen, mistä vauva tunnistaa sisaruksen.
 • Näyttämällä, miten vauvan saa hymyilemään.
 • Kannustamalla yhteisiin leikkeihin vauvan kanssa.
 • Kiinnittämällä sisaruksen huomiota siihen, että vauva leikkii mukana.
 • Keskustelemalla asioista, mitä vauva saattaisi haluta tai tarvita.
 • Antaa vanhemmalle sisarukselle tilaisuuksia osallistua vauvan hoitoon yhdessä vanhempien kanssa.
 • Puhumalla tunteista koko perheen kesken.
 • Käyttämällä välillä vauvasta nimitystä sisko tai veli sen sijaan, että käyttäisi vauvan omaa nimeä.
 • Luomalla rutiineja: esimerkiksi sisarusten väliset hyvänyöntoivotukset.

Jos vanhempi sisarus alkaa käyttäytyä vauvaa kohtaan vihamielisesti, on vanhempien

 • Suojeltava vauvaa.
 • Tehtävä vanhemmalle sisarukselle selväksi, ettei käytös ole sopivaa ja ohjattava häntä sitten valitsemaan vaihtoehtoinen, luvallinen tapa toimia.
 • Opettaa lapselle, että kaikki tunteet ovat hyväksyttäviä, mutta kaikki teot eivät ole sallittuja.
 • Vakuutettava lapselle, että vanhemmat rakastavat häntä yhä.

Mustasukkaisuus ja sisarusten välinen kilpailu

 • Mustasukkaisuus on ohimenevää ja häviää yleensä itsestään noin 2–6 kuukauden kuluttua vauvan syntymästä.
 • Tavallisinta mustasukkaisuus on kaksilapsisissa perheissä, joissa lasten ikäero on 2–3 vuotta. Voimakkainta mustasukkaisuus on noin kahden vuoden ikäisillä lapsilla. Yli 7-vuotiaat lapset kokevat harvoin sisaruskateutta.
 • Vanhemman sisaruksen kokiessa, että vauva saa häntä enemmän huomiota, voi hän alkaa itsekin käyttäytyä vauvan tavoin, esimerkiksi alkaa puhua vauvan kielellä tai kastella. Taantuminen menee usein nopeasti ohi eikä siitä kannata huolestua.
 • Lasta ei saisi vaatia ”käyttäytymään ikäisensä tavoin”. Vanhempien on tärkeää sanoittaa lapselle hänen tunteitaan ja kertoa ymmärtävänsä lapsen reaktioiden syitä.
 • Lapsen kehityksen kannalta sisarusten välinen riitely voidaan nähdä myös hyödyllisenä. Sisarukset oppivat esimerkiksi huumorin ja loukkauksen välisen eron sanallisella kinailullaan. Oikeuksien vaatiminen, puolustaminen ja sovinnon hierominen ovat tärkeitä taitoja, joita sisarukset oppivat yhdessä eläessään.

Lähteet ja muut linkit