Parhaimmillaan sisarusten väliset suhteet tarjoavat toveruutta, turvaa, kiintymystä ja yhteen kuulumista. Sisaruksia yhdistävät yhteiset kokemukset ja muistot. Jokaisella on kuitenkin myös omat kokemuksensa ja muistonsa, joihin vaikuttavat perheenjäsenten väliset suhteet.

Sisaruussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat sisarusten ikä, ikäero, sukupuoli, syntymäjärjestys ja perheen elämäntilanne. Perheen tilanne muuttuu myös lasten kasvun ja kehityksen mukana, ja kun perheeseen syntyy useampia lapsia.

Tiivistetysti sisarussuhteista

 • Sisarussuhteeseen kuuluu voimakkaita myönteisiä ja kielteisiä tunteita.
 • Sisarusten kesken harjoitellaan tärkeitä elämisen taitoja: jakamista, neuvottelua, lohduttamista, riitelyä, huomioon ottamista, anteeksi antamista ja saamista, yhteistä leikkiä sekä puolensa pitämistä.
 • Kunkin lapsen yksilölliset ominaisuudet asettavat vanhemmalle erilaisia haasteita.
 • Sisarusten väliset riidat ovat tavallisia kaikissa perheissä.
 • Sisarusten välinen kateus ja kilpailu pohjaavat kilpailuun vanhempien huomiosta ja jakamattomasta rakkaudesta. Lapsi myös määrittelee itseään vertaamalla itseään ja taitojaan sisaruksiinsa.
 • Kaikki riitely ei ole vaarallista tai tuhoavaa, sillä riidoissa opitaan tärkeitä taitoja. Riidat ovat osa myös onnellisen ja toimivan perheen arkea; on hyvä, että kotona voi osoittaa monenlaisia tunteita.

Vinkkejä vanhemmalle

 • Anna lapsille myönteistä huomiota ja palautetta silloin, kun kaikki sujuu hienosti.
 • Ole tasapuolinen ja hyväksy jokainen lapsi omana itsenään. Älä vertaile lapsia keskenään.
 • Kannusta tai auta käynnistämään lasten keskinäisiä leikkejä.
 • Varaa aikaa leikkimiseen, pelaamiseen tai muuhun mukavaan touhuun lasten kanssa.
 • Anna jokaiselle lapselle joskus kahdenkeskeistä aikaa yhden vanhemman kanssa.
 • Huolehdi päivärytmistä: riittävä ravinto, uni, liikunta, ulkoilu ja lepo ehkäisevät turhia kiukkuja.
 • Riitaisaksi muuttuneen lapsen mieltä saattaa painaa jokin kodin ulkopuolinen harmi.
 • Läheskään kaikkiin sisarusten välisiin riitoihin ei tarvitse puuttua. Aikuisen apua tarvitaan, kun tunteet kuumenevat vaikeasti hallittaviksi tai kyseessä on vaaratilanne.
 • Älä ratkaise riitoja lasten puolesta. Kannusta ja opeta lapsia ratkomaan riitojaan neuvottelemalla.
 • Vältä riitatilanteessa syyllisen etsimistä tai nimeämistä, älä asetu toistuvasti yhden lapsen puolelle.
 • Kun kyseessä on vaaratilanne tai lasten sieto- ja neuvottelukyky on lopussa, auta riitapukareita: suuntaa lasten mielenkiinto uuteen kohteeseen tai erota lapset toisistaan rauhoittumaan. Tilanteesta voidaan keskustella lasten rauhoituttua.