Jaetusta vanhemmuudesta on monenlaista hyötyä. Vauva saa siitä sekä turvaa että tukea kehitykselleen. Äiti saa aikaa huolehtia itsestään, ja isä saa uuden tavan toteuttaa itseään. Myös parisuhde voi usein paremmin, kun lapsenhoito on molempien vanhempien vastuulla.

 • Aloita vauvaan tutustuminen jo menemällä mukaan neuvolakäynneille. Neuvolakäynneille ovat tervetulleita myös isät!
 • Hoida ja kylvetä vauvaa ja vaihda vauvan vaippoja.
 • Helli äitiä ja vauvaa, sillä he molemmat kaipaavat läheisyyttäsi. Pidä vauvaa sylissäsi, myös suorassa ihokontaktissa
 • Vauva tarvitsee virikkeitä -syli on paras virike.
 • Anna äidille positiivista palautetta lapsen hoidosta.
 • Tue äitiä imetyksessä.
 • Kannusta äitiä lepäämään ja auta kotitöissä niissä askareissa, mitkä tuntuvat sinusta luonnollisilta.

Varhainen vuorovaikutus on yhteys vanhempien ja vauvan välillä ja se syntyy jokapäiväisissä hoito- ja hoivatilanteissa.

 • Varhainen vuorovaikutus on isän ja vauvan yhdessäoloa sekä niitä asioita, joita isä vauvan kanssa tekee.
 • Vuorovaikutusta on vauvan koskettaminen, hoiva, silittely, sylissä pitäminen, katseleminen ja vauvalle jutteleminen. Näiden kautta isä ja vauva oppivat tuntemaan toisiaan ja toistensa tapoja ilmaista erilaisia asioita.
 • Isälle ja lapselle syntyy yhteinen kieli ja yhteiset jutut.
 • Lapsi saa tukea ja turvaa kahdelta vanhemmalta.
 • Lapsen vuorovaikutustaidot vahvistuvat ja monipuolistuvat.
 • Vanhempien jaksaminen paranee molempien jakaessa vauvanhoidon.
 • Parisuhde vahvistuu, monipuolistuu ja syventyy.
 • Perhe on valmiimpi kohtaamaan tilanteen, jossa toinen vanhemmista on estynyt osallistumasta hoitoon