Isän mukanaolo synnytyksessä vahvistaa sekä puolisoiden välistä suhdetta että isän ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. Käytäntönä on, että isä saa olla mukana synnytyksessä sen alusta loppuun asti. Isä voi osallistua vauvan hoitoon alusta alkaen. Syntymän jälkeen useimmiten isä saa auttaa navan sitomisessa ja voi halutessaan kylvettää ja pukea vauvan ensimmäistä kertaa.

Vauvan synnyttyä ensimmäiset tunnit ovat merkityksellistä aikaa vauvan ja vanhemman välisen varhaisen vuorovaikutuksen sekä kiintymyssuhteen hyvän alun mahdollistamiseksi.

Mikäli isä ei pääse mukaan synnytykseen, voi äiti ottaa mukaansa tukihenkilön. Usein tukihenkilönä toimii ystävä, sukulainen tai koulutettu doula. Synnytyskokemuksen riittävä läpikäyminen on tärkeää vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen rakentumisen sekä vanhemman hyvinvoinnin tukemisen kannalta.

Lähteet ja muut linkit