Isyys konkretisoituu vauvan synnyttyä. Kasvu isyyteen tapahtuu hiljalleen vanhemmuutta kokemalla. Uuteen rooliin on aikaa sopeutua.

Tärkeää

  • Kaikenlaiset tunteet ja ajatukset matkalla isyyteen ovat normaaleja.
  • Uuteen elämäntilanteeseen valmistautuessa helpottaa, jos jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien, erityisesti puolison kanssa.
  • Mielikuvat lapsesta, isyydestä ja tulevasta perhe-elämästä kehittyvät raskauden aikana ja vaihtuvat todellisiksi havainnoiksi lapsen syntymän jälkeen.
  • Itselle merkitykselliset asiat ja harrastukset kannattaa vauvavuoteen valmistautuessa suunnitella toimimaan myös tulevan arjen kuvioissa.
  • Harrastuksissa ja työssä kannattaa välttää liian sitoviin kuvioihin lupautumisia vauvavuoden koittaessa, jotta tiivis alkuvaihe lapsen syntymän jälkeen sujuu helpommin.

Vanhemmuuden myötä elämän osa-alueet muuttavat hiukan muotoaan. Vanhemmuuteen valmistautuessa kannattaa huomioida tulevat muutokset arjessa. Isänä voit pyrkiä muokkaamaan elämän osa-alueita niin, että kaikille tärkeille asioille, mm. harrastukset, kaverisuhteet, jää riittävästi aikaa ja tilaa.

  • Arki sujuu, kun varaa ensisijaisesti aikaa lapselle, parisuhteelle ja oman jaksamisen varmistamiseen itsestä riittävästi huolehtimalla.
  • Molempien vanhempien on saatava kokea vanhemmuus omalla tavallaan.
  • Parisuhteen hyvinvointi on vauvan ja koko perheen kannalta tärkeää.