Tunteisiin vaikuttaa myös muiden ihmisten, kuten puolison ja omien vanhempien, suhtautuminen raskauteen.

Ristiriitaiset tunteet osa kasvuprosessia

Äiti voi miettiä tulevaa synnytystä vaihtelevin tuntein ja ajatuksin.  Vanhemmuudesta on usein mielikuvia, jotka eivät välttämättä ole tietoisia. Raskauden aikana tuleva äiti käy usein läpi myös omaa lapsuuttaan, nuoruuttaan, kokemuksiaan ja tulevaisuuttaan. Välillä mielessä voi myllertää epävarmuuden tunteita, malttamattomuuttakin, ja toisena hetkenä äiti voi tuntea suuria onnentunteita keskittyessään valmistautumaan masussa liikehtivän pikkuisen ensinäkemiseen.

  • Äidiksi kasvaminen jatkuu koko elämänkaaren ajan, eivätkä äidilliset tunteet välttämättä herää heti lapsen syntymän jälkeen. Ristiriitaiset tunteet voivat yllättää kaiken onnen ja odotuksen keskellä, sillä tuleva äiti voi kokea pelottavia ajatuksia raskautta kohtaan.
  • Kaikista tunteista on hyvä keskustella avoimesti puolison, hyvän ystävän tai terveydenhoitajan / kätilön kanssa. Kielteiset tunteet ovat osa luonnollista kehitysprosessia kohti äitiyttä ja on tärkeää hyväksyä myös omat pelottavat tunteensa ja tarpeensa.
  • Äidiksi kasvamisen tarvitaan äidin ja lapsen vuorovaikutusta ja yhdessäoloa.

Lähteet ja muut linkit