Vanhemmuus muovaa vanhempien välistä suhdetta ja vanhemman suhdetta omaan itseensä. Myös parisuhde reagoi näihin vanhempien yksilöllisiin muutoksiin.

Vanhempien ja muiden perheenjäsenten tunnetaidot heijastuvat lapsen elämään ja lapsen omien tunnetaitojen kehittymiseen. Lapsi oppii tunnetaitoja ympärillään olevien ihmisten reaktioita seuraamalla ja kokemalla. Vaikka tunnetaidoissa lapsen ohjaaminen on kaikkien lapsen elämään osallistuvien aikuisten ja myös sisarusten tehtävä, on tärkein ohjaava rooli vanhemmilla.

Täältä voit lukea vanhemmaksi kasvamisesta, perhe-elämästä, parisuhteesta ja lasten sisarussuhteista sekä vuorovaikutuksesta ja sen vaikutuksesta muun muassa lapsen tunnetaitojen kehittymiseen.