Vanhemmuus muovaa vanhempien välistä suhdetta ja vanhemman suhdetta omaan itseensä. Myös parisuhde reagoi näihin vanhempien yksilöllisiin muutoksiin.

Vanhempien ja muiden perheenjäsenten tunnetaidot heijastuvat lapsen elämään ja lapsen omien tunnetaitojen kehittymiseen. Lapsi oppii tunnetaitoja ympärillään olevien ihmisten reaktioita seuraamalla ja kokemalla. Vaikka tunnetaidoissa lapsen ohjaaminen on kaikkien lapsen elämään osallistuvien aikuisten ja myös sisarusten tehtävä, on tärkein ohjaava rooli vanhemmilla.

Täältä voit lukea vanhemmaksi kasvamisesta, perhe-elämästä, parisuhteesta ja lasten sisarussuhteista sekä vuorovaikutuksesta ja sen vaikutuksesta muun muassa lapsen tunnetaitojen kehittymiseen.

Äitiys

Äiti voi miettiä tulevaa äitiyttä vaihtelevin tuntein ja ajatuksin. Kokemus raskaudesta ja äitiydestä riippuu paljon tulevan äidin persoonallisuudesta, menneisyydestä, nykyisestä elämäntilanteesta.

Isyys

Isäksi tulo voi synnyttää monenlaisia tunteita. Yhtä aikaa voi olla sekä onnellinen että jännittynyt siitä, mitä elämä isänä tuo tullessaan.

Sisarussuhteet

Sisarussuhde on pitkäkestoisimpia ja lähimpiä ihmissuhteita. Se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella tärkeitä elämisen taitoja.