Yksityinen palvelu. Palvelun omistaja on vastuussa palvelusta.

Taikatahdissa toteutetaan varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä alkuopetusta Reggio Emilia-pedagogisin menetelmin.Toiminnassa painotetaan erityisesti Orffilaista musiikkikasvatusta. Taikatahdin taideintegraatiossa toteutetaan teatterin ja tutkivan oppimisen menetelmin projektiluontoisia kokonaisuuksia musiikkia, tanssia, kädentaitoja, draamaa sekä sanataidetta yhdistämällä. Lisätietoja www.taikatahti.com

Taikatahdissa on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille, esioppilaille sekä kotikouluryhmä alkuopetusikäisille (perusopetuksen luokat 1-2) lapsille.