Seksuaaliväkivalta on seksuaalisia tekoja ilman toisen suostumusta. Henkilö voi myös olla iältään,  psyykkiseltä tilaltaan tai päihtyneisyyden takia tilassa, jolloin ei ole kykeneväinen antamaan suostumustaan. Seksuaaliväkivalta ei edellytä fyysistä väkivaltaa, vaan sitä on raiskauksen ja seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi mm. kieltäminen oikeudesta käyttää ehkäisyä, seksuaalinen häirintä sekä muu ei-toivottu seksuaalinen lähestyminen.

Seksuaaliväkivaltaa voi tehdä myös läheinen ihminen. Silloin voi olla vaikeaa ymmärtää joutuneensa tällaisen uhriksi, sillä esimerkiksi seurustelusuhteessa ei välttämättä halua nähdä toisen toimintaa vääränä.

Nuoruudessa on tyypillistä, että seurustelusuhteet ovat saman ikäisten tai kypsyydeltään samantasoisten nuorten kesken. Tällöin usein ollaan myös seksuaaliselta kehitykseltään suurin piirtein samalla tasolla ja molemmat kokevat olonsa suhteessa turvalliseksi. On hyvä tiedostaa, että myös nuoren keskisissä suhteissa voi olla seksuaalista ahdistelua tai painostamista, joka ei ole missään tilanteessa hyväksyttävää.

Jos nuori on suhteessa huomattavasti vanhemman henkilön kanssa, on syytä keskustella nuoren kanssa. On mahdollista, että odotukset suhteelta ovat eritasoisia. Alussa turvalliselta ja luotettavalta tuntunut henkilö voi muuttua vaativaksi ja pelottavaksi. On myös hyvä muistuttaa, että lain mukaan täysi-ikäisen ja alle 16-vuotiaan lapsen väliset seksuaaliset teot ovat seksuaalista hyväksikäyttöä. Aikuinen on aina vastuussa, vaikka nuori olisikin itse ehdottanut seksuaalista toimintaa.

Seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita ei kannata koskaan lähettää kenellekään, ei edes seurustelukumppanille. On riski, että suhteen päättyessä kuvat jaetaan eteenpäin kostomielessä. Tekoa ei voi puolustella pelkkänä kiusantekona, vaan sitä tutkitaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä tai kunnianloukkauksena. Tällainen materiaali voi olla myös kiristyskeino, jolloin kannattaa ottaa heti yhteys Poliisiin.

Kuinka tukea seksuaaliväkivaltaa kohdannutta nuorta?

 • Seksuaaliväkivalta on aina rikos. Jos epäilet, että nuori on joutunut kohtaamaan loukkaavaa toimintaa tai käytöstä, ota yhteys poliisiin
 • Seksuaalisen väkivallan kokemuksen jälkeen ilmenee usein traumaattisen stressin oireita
  • Painajaisia, takaumia tai hetkellisiä välähdyksiä tapahtuneesta
  • Aiheen ja siihen liittyvien asioiden vältteleminen, omien tunteiden sulkeminen
  • Univaikeudet, keskittymisongelmat, ärtyneisyys
 • Perheen ja läheisten tuki ja läsnäolo ovat tärkeitä. Luotettavalle ihmiselle voi olla helpompi kertoa itseä askarruttavista asioista.
 • Kuuntele nuorta ja vakuuta, että olet hänen tukenaan ja uskot häntä
 • Nuori ei ole koskaan syyllinen tapahtumaan
 • Viestitä nuorelle, että hän on edelleen sama ihana ja tärkeä ihminen kuin ennen tapahtunuttakin
 • Joillekin kokemuksesta puhuminen tutulle voi olla vaikeaa. Kaikilla on oikeus hakea ja saada ammattilaisten apua seksuaalisesta kaltoinkohtelusta selviämiseen.
 • Huolehdi myös omasta jaksamisestasi