Varsinkin nuorena omaa seksuaalisuuttaan saattaa joutua pohtimaan ja se voi vaihdella paljonkin elämän aikana. On myös tavallista ihastua samaan sukupuoleen ilman, että se määrittelisi omaa seksuaalista suuntautumistaan. On myös mahdollista, ettei koe seksuaalisesti mielenkiintoa kehenkään. Kaikkia seksuaalisen suuntautumisen muotoja on aina ollut. Seksuaalisuuteen suuntautumiseen uskotaan vaikuttavan kasvu -ja elinympäristö, varhaiset lapsuuden kokemukset, biologia, ihmissuhteet ja elämän tuomat kokemukset.

Yhteiskunnassamme vallitsee vielä vahva oletus kahdesta sukupuolesta. Usealle ihmiselle tämä jaottelu on sopiva, mutta osalle kahteen luokkaan keskittyvä jaottelu ei ole riittävä. Sukupuolen moninaisuuden parissa työskentelevät asiantuntijat kuvaavat sukupuolta kokonaisuutena, johon kuuluu muun muassa fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ominaisuuksia. Tätä kutsutaan sukupuolen moninaisuuden kirjoksi. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tapoja ilmaista sukupuoltaan ja sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan kokemusta omasta sukupuolesta. Jotkut ihmiset kokevat olevansa vastakkaista sukupuolta kuin mitä syntyessä on luokiteltu. Tätä kutsutaan transsukupuolisuudeksi. Tasa-arvolaissa on säädetty, ettei ketään saa syrjiä kehon piirteiden, sukupuolen ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin takia.

Kuinka tukea nuoren kehittyvää seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä?

  • Kuuntele ja ole avoin nuoren kokemukselle. Jokaisella on oma kokemuksensa sukupuolesta, eikä sitä voi kukaan toinen määrittää.
  • Älä painosta nuorta kertomaan kokemuksestaan tai muuttamaan sitä
  • Nuoren kertoessa kokemuksestaan vanhempi voi kokea laajan tunteiden kirjon, kuten ylpeyttä, onnea tai huolta. Omia tunteita ja ajatuksia on hyvä pohtia rauhassa. Tärkeintä on, että nuori kokee olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on.
  • Omat ennakkoluulot on hyvä tiedostaa. Omia tietoja kannattaa kartuttaa tutustumalla seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ajava Seta ry ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat useilla paikkakunnilla nuorten ryhmiä ja keskustelutukea puhelimitse. Sivusto tarjoaa myös tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta.