Päihdekokeilut ovat tavallisia nuorison keskuudessa. Suomalaisnuorten yleisimmin käyttämä päihde on alkoholi (tupakan rinnalla).  Nuoruusiässä myös huumeiden ja lääkkeiden käyttö yleistyy. Nuoren päihdekokeiluihin ja päihteidenkäyttöön on syytä hakea apua heti kun asia tai epäily tulee ilmi.  Siinä vaiheessa, kun päihteet alkavat hallita nuoren elämää, on kyseessä päihdehäiriö.

 

Huomioitavaa:

  • Alkoholin välittäminen ja myyminen alle 18-vuotiaalle on rikos.
  • Nuoret elävät hetkessä. Päihteitä tekisi mieli kokeilla, mutta kokeilun vaarat unohtuvat helposti, sillä nuorella ei ole aikuisten kaltaisia valmiuksia ajatella tulevaisuutta ja kokeilun seurauksia. Sen vuoksi nuorille tuleekin kertoa päihteiden vaaroista ja riskeistä tehokkaasti ja totuudenmukaisesti.
  • Humalassa on suuri riski joutua onnettomuuteen, jonka seurauksena nuori voi vammautua tai pahimmassa tapauksessa jopa kuolla. Nuoren oma riskinottokynnys alenee ja käytös saattaa muuttua aggressiivisemmaksi, jolloin ajautuu helposti tappeluihin ja muihin väkivaltaisiin tilanteisiin.
  • Vanhempien olisi hyvä viestiä toiminnallaan nuorelle, että päihteiden ikärajoilla ja lain noudattamisella on merkitystä. Vanhempien ei esimerkiksi tulisi välittää päihteitä lapsilleen. Nuorten päihteiden käyttöä vastaan tarvitaan nollatoleranssia.
  • Nuuskan käyttö on  yleistynyt nuorten keskuudessa.
  • Nuoren elimistö on erityisen herkkä nikotiinille. Nuuskaan voi jäädä koukkuun jo parin viikon kuluessa sen käytön aloittamisesta ja käytön lopettaminen voi tämän jälkeen olla hyvin vaikeaa
  • Kannabis on nuorten parissa yleisimmin kokeiltu huume. Jos nuoren koulumenestys romahtaa yhtäkkisesti, alkaa ilmaantua käytöshäiriöitä ja sääntörikkomuksia sekä selittämättömiä poissaoloja, voi se antaa aihetta epäillä huumeiden käyttöä. Väliintulo on aina ehdoton, jos on syytä epäillä nuoren huumeiden käyttöä.
  • Oleellista nuorten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön havaitsemisessa on se, että nuorta nähdään riittävän usein ja tarpeeksi pitkään. Kotiintuloajoilla, yökyläilysopimuksilla ja kavereiden vanhempien välisellä yhteistyöllä voidaan paljolti suojella nuoria päihteiltä.
  • On myös tärkeää opettaa nuori sanomaan EI päihteille esimerkiksi kavereiden painostuksesta huolimatta.