Ne antavat tietoa lapsen päivän kulusta, hänen tunteistaan ja mielialastaan sekä kaverisuhteistaan. Kysymykset myös osoittavat sen, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsen päivästä ja koulunkäynnistä. Ne voivat myös toimia avauksena keskustelulle mahdollisista kaverisuhteisiin liittyvistä ongelmista.

Tärkeää:

  • Kun seuraavan kerran kysyt esimerkiksi koulupäivästä, älä tyydy lyhyeen normaalivastaukseen ”Ihan hyvin” tai ”OK”, vaan varaa aikaa enemmän, jotta voitte keskustella aiheesta rauhassa.
  • Sanojen lisäksi kannattaa ”kuunnella” tunteita, äänenpainoa, ilmeitä, eleitä ja kehon asentoja. Tavoitteena ei ole kuulustelu vaan vuoropuhelu, jossa molemmin puolin vaihdetaan kuulumisia päivän tapahtumista.
  • Kannattaa tehdä sellaisia kysymyksiä, joihin ei voi vastata lyhyesti yhdellä sanalla kyllä tai ei.
  • Jos lastasi kiusataan, lohduta lasta ja kuuntele, mitä on tapahtunut. Kiusaamisesta kannattaa kertoa päiväkodin työntekijöille, opettajalle ja rehtorille, kun kyseessä on päiväkodissa, koulussa tai koulumatkoilla tapahtuva kiusaaminen. Kiusaamisen voi ottaa myös esille lastasi kiusanneen lapsen vanhempien kanssa. Usein tilanteeseen puuttuminen ja asiasta sopiminen lopettaa kiusaamisen.
  • Mikäli lapsella ilmenee jatkuvaa haluttomuutta lähteä päiväkotiin/kouluun ja hänellä on usein mahakipuja tai muuta fyysistä vaivaa, on hyvä selvittää, onko taustalla kiusaamista.
  • Jos kiusaamista on jatkunut pitkään ja lapsen mieliala on surullinen tai ahdistunut, voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin.

Lapsi ei ehkä uskalla kertoa netissä tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta, koska pelkää, että netin käyttö kielletään häneltä kokonaan. Netissä voi myös ystävystyä ja löytää samoista asioista kiinnostuneita kavereita.  Vanhempien on hyvä olla selvillä nuorten netin käytöstä, missä he siellä ovat ja keiden kanssa pidetään yhteyttä. Netinkäytön riskeistä on hyvä keskustella ja ohjata lasta sen suhteen, mitä esimerkiksi keskustelupalstoilla voi itsestään tai muista kertoa ja mitä ei.  Vanhempien kannattaa kysyä välillä, onko kiusaamista tapahtunut, tai tietääkö lapsi, onko jotain toista lasta kiusattu.