Lasten tutkimusleikit ovat normaaleja, vaikka niitä voisikin joutua ohjaamaan soveliaampaan suuntaan. Tällaiselle leikille tyypillistä on, että leikkijöillä on ennestään hyvä ystävyyssuhde ja he ovat saman ikäisiä ja kehitykseltään samalla tasolla. Myös lapsen omaan kehoon tutustuminen on tavallista, kunhan se tuottaa lapselle mielihyvää eikä häiritse muuta elämää.

Jos lapsen käytös on toistuvaa ja se vie aikaa ja voimavaroja muulta toiminnalta, voi olla syytä kysyä neuvoa ammattilaiselta. Myös toiminnan ilottomuus ja spontaaniuden puute ja kyvyttömyys lopettaa toiminta kielloista huolimatta on syy kysyä neuvoa ammattilaiselta. Huolestuttavaa käyttäytymistä ovat esimerkiksi: toistuva aikuismaailman seksuaalisten sisältöjen ilmaiseminen leikeissä tai piirroksissa, kielloista huolimatta jatkuva toisten sukupuolielimiin tai rintoihin koskeminen sekä ahdistuneisuus tai pelokkuus fyysisessä kontaktissa pesu- tai nukkumistilanteissa.

Tällainen käyttäytyminen voi myös olla normaalia, joskin harvinaista. Kuitenkin on syytä hakea herkästi apua, sillä käyttäytyminen voi olla merkki haasteista lapsen elämässä.

Selkeä oireiluun viittaava käyttäytyminen on pakonomaista, ilotonta, toistuvaa ja herättää selvästi muissa lapsissa sekä aikuisissa huolta. Se on myös muista selvästi häiritsevää ja tunkeilevaa ja aiheuttaa myös lapsessa itsessään ahdistuksen, pelon tai vihan tunteita. Lapsi voi esimerkiksi painostaa toisia lapsia seksuaaliseen toimintaan, pyytää aikuista tekemään itselleen seksuaalisia tekoja tai lapsen puheessa ja käytöksessä on toistuvasti väkivaltaisia seksuaalisia sisältöjä tai aikuisseksiin viittaavia sanoja.

Lapsen elämässä voi olla suuria haasteita, jotka johtavat huolestuttavaan käyttäytymiseen. Tällöin ei missään nimessä kannata jäädä yksin vaan hakea apua ammattilaisilta. Tällaisen käyttäytymisen taustalla voi myös olla lapseen kohdistunutta seksuaalista väkivaltaa.

Huolen herätessä, voit olla ensin myös yhteydessä lapsen päiväkotiin tai alakouluikäisen ollessa kyseessä kouluterveydenhoitajaan tai kuraattoriin.