Lapsen sairastuessa tärkeää on hoitaa lasta mahdollisimman tehokkaasti kotihoidon keinoin.

Tärkeää:

  • Vanhempien havainnot lapsen voinnista ovat ensiarvoisen tärkeitä ja päätös lääkäriin lähtemisestä tapahtuu niiden perusteella. Ohjeet eivät korvaa lääkärin tekemää arviota ja tutkimusta. On siis tärkeää muistaa, että lääkärin arvio on tarpeen aina, kun lapsen vointi on vanhempien silmiin huolestuttava, tai oireet ja/tai löydökset viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.
  • Lapsen sairastuessa hänet voi viedä joko terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille. Kela korvaa osan yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista, jotka lääkäri määrää. Kela korvaa myös lääkärin määräämiä lääkkeitä.
  • Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle.  Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää. Työnantajalla on työehtosopimusten perusteella velvollisuus maksaa palkka pääsääntöisesti vain kolmeen (3) kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä.