Lapsen kehitystä kodin lisäksi seurataan myös neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Seurannan ja tuen kohteena ovat lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä koko perheen hyvinvointi. Vanhempia tuetaan turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lapsen ja lapsiperheen erityisen tuen tarpeet pyritään huomioimaan mahdollisimman varhain ja järjestämään tarvittava tuki ja apu.

Vauvaiässä neuvolassa seurannan kohteena ovat mm. lapsen hymy, ääntely ja  nauru. Vauvojen motorisessa kehittymisessä seurataan mm. lapsen niskan ja pään kannattamista, kääntymistä, istumista, käsien käyttöä, sormien hienomotoriikan kehittymistä (pinsettiote), ryömimistä ja konttaamista. Neuvolassa lapsi saa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Taaperoiässä neuvolassa seurataan sanojen erottelukykyä ja puheen kehitystä sekä palikoilla rakentelua. Taaperoilla seurataan myös kävelemään ja  liikkumaan oppimista. Jos ongelmia ilmenee, lapselle järjestetään tarvittava tuki.