Yläkouluikäisenä seksuaalinen kehitys kiihtyy ja oma keho alkaa muuttua kohti aikuisen kehoa. Osa voi kokea seksuaalisuutensa hyvinkin voimakkaana ja osa puolestaan ei. Kehon lisäksi myös nuoren mielessä ja sosiaalisissa suhteissa tapahtuu muutoksia. Kehon kehitys ja sisäinen kehitys eivät välttämättä kulje rinta rinnan. Murrosiän hormonitoiminta voi aiheuttaa mielialojen vaihtelua ja yllättävääkin seksuaalista kiihottumista. Kiihottuminen ei välttämättä tarkoita mitään, vaan voi olla pelkästään kiihtyneen hormonitoiminnan fyysinen reaktio.

Mielenkiinto omaa seksuaalisuutta ja seksiä kohtaan yleensä kasvaa ja nuori voi alkaa kaivata läheisyyttä ja seurustelukumppania. Tietoa kaivataan, mutta turvalliseltakin aikuiselta voi olla vaikea kysyä. Nuori voi tietoa etsiessään kohdata pornoa, josta nuori voi oppia seksuaalista avoimuutta, mutta myös saada vääristyneen kuvan seksistä.

Nuoret jakavat myös keskenään tietoa ja kokemuksia, aina ne eivät ole kuitenkaan todenmukaisia. Vääristynyt kuva vertaisryhmän kokemuksista voi luoda paineita tehdä asioita, joita ei todellisuudessa ole vielä valmis tekemään. Vain alle viidesosa (19,3%) 8.-9.luokkalaisista 2019 vuonna tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan on ollut yhdynnässä.

Itsetyydytys on normaali osa oman seksuaalisuuden tutkimista. Se voi olla myös keino purkaa paineita, tutustua seksuaalisiin mielikuviin tai etsiä lohtua. Nuori voi tehdä sitä useastikin päivässä, mikä on täysin normaalia, kunhan se ei vie huomiota pois kaikesta muusta.

Nuoruudessa oman seksuaali-identiteetin etsiminen on normaalia ja se voikin vaihdella nuoruudessa, kuin myös aikuisena, laidasta laitaan.

Seksuaalisuuden portaat -mallilla havainnollistetaan seksuaalisuuden portaittaista kehitystä ja niiden tehtävänä on turvata matka kohti aikuisuutta. Malli kuvaa lapsen ja nuoren valmiuksien tasoja ja ikään liittyvää sisäistä muutosta. Malli ohjaa lasta ja nuorta tunnistamaan oman kehitysvaiheensa ja kuuntelemaan omaa tunnetta ja kokemustaan. Malli auttaa myös aikuista kohtaamaan lapsen tai nuoren kehityksen vaiheet ja tukemaan tarvittavalla tavalla. Jokainen porras sisältää omat tehtävänsä ja haasteensa.

Portaiden ikäkaudet ovat viitteellisiä, sillä jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Portaat voivat ilmentyä yhtä aikaa ja portailla voi palata myös takaisin päin. Yläkouluikäisen tyypillisiä portaita ovat: Tuttu, mutta salattu; Tuttu, kaverille kerrottu; Tykkään sinusta; Käsi kädessä sekä Suudellen. Portaat Mikä tuntuu hyvältä? ja Rakastella on viitteellisesti sijoitettu yläkoulun jälkeiseen aikaan, mutta nekin on hyvä tiedostaa.

 1. Tuttu mutta salattu. (n. 8-13 v) Rakastumisen ja ihastuksen kohde on saman ikäinen lähipiiristä. Ihastukseen liittyvistä suurista tunteista ei kerrota kenellekään.
 • Lapsi ja nuori opettelee hallitsemaan tunteitaan ja niihin liittyvää käytöstään.
 • Murrosiän muutokset alkavat kiinnostaa.
 • Omaa seksuaali-identiteettiä saatetaan pohtia.
 1. Tuttu, kaverille kerrottu. (n. 9-14v) Ihastuksesta kerrotaan kaverille. Ystävän tuki ja hyväksyntä ovat tärkeitä ja antavat luvan unelmoida parisuhteesta
 • Kaveripiirissä voidaan jakaa tarinoita seurustelusta, vaikka kyse olisikin unelmista.
 • Kiinnostus omaan ulkonäköön ja oman kehon vertaaminen kaverin kehoon.
 1. Tykkään sinusta! (n. 10-15v) Lapsi tai nuori uskaltaa tunnustaa rakkautensa sen kohteelle esimerkiksi viestillä tai kaverin kautta. Vastarakkautta ei silti välttämättä odoteta. Tärkeintä on, että ihastumisen kohde tietää tunteista.
 • On hyvä harjoitella rakkautensa tunnustamista arvostavasti ja kunnioittavasti.
 • Unelma parisuhteesta vahvistuu.
 • Murrosiän muutokset kehossa tapahtuvat
 • Itsetyydytys voi hämmentää.
 1. Käsi kädessä. (n. 12-16v.) Nuori alkaa seurustella. Seurustelu kerrotaan ja näytetään kaikille.
 • Kaikki energia menee ihastuksen lähellä olemiseen, kädestä pitämiseen ja ihastumisen tunteen kokemiseen ja jakamiseen.
 • Nuori harjoittelee sietämään läheisyyttä ja etäisyyttä.
 • Seurustelun loppuminen tai ihastuksen antamat rukkaset opettavat sietämään myös pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunteita.
 1. Suudellen. (n. 14-18v.) Kanssakäymiseen liittyy jo seksuaalista kiihottumista. Suutelemisen nautinto ja läheisyys ja intiimiys lähtevät omasta halusta ja toiveesta. Vaatii jo suurta kehitysaskelta.
 • Suutelu ja koskettelu tapahtuvat suun ja kaulan alueella.
 • Nuori opettelee seksuaalista mielihyvää, itsehillintää ja kumppanin kunnioittamista.
 • Raja julkisen ja yksityisen välillä selkiytyy.
 1. Mikä tuntuu hyvältä?(n. 15-20 v) Tällä portaalla opetellaan jaettua seksuaalista nautintoa. Nuoret harjoittelevat viestittämään ja ottamaan vastaan sitä, mikä tuntuu hyvältä itsestä ja toisesta sekä tunnistamaan rajojaan.
 • Turvallisessa seurustelusuhteessa hyväilyt saa aina lopettaa.
 • Tavoitteena on läheisyyden kokeminen, hellyyden osoittaminen ja kehoihin tutustuminen
 1. Rakastella. (n. 16-25 v) Tällä portaalla on löytynyt sellainen kumppani, jonka kanssa rakastuminen on niin syvää, että suhteelta halutaan jo yhdyntääkin. Portaan saavuttaminen vaatii aikaa!
 • Rakastelu antaa sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää.
 • Kyse on harjoittelusta, rohkaistumisesta ja yhdessä yrittämisestä.
 • On tärkeää olla varma, että on itse valmis ja toista tulee aina kunnioittaa.
 • Nuorella on myös tarpeeksi tietoa seksin riskeistä ja taito suojautua niiltä.

 

Kuinka vanhempi voi tukea yläkouluikäisen seksuaalista kehitystä?

 • Tue nuoren minäkuvaa, jokainen kehittyy omaan tahtiinsa ja nuori on hyvä ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Ole itse esimerkkinä.
 • Kun nuori lähestyy sinua kysymyksen tai huolen kanssa: kuuntele ja tue, älä vähättele, sivuuta asiaa tai naura.
 • Opeta lähdekriittiseksi. Ystävät, media tai porno ei aina anna oikeaa kuvaa kehoista, seksistä tai seksuaalisuudesta.
 • Tue nuoren ystävyys- ja mahdollisia seurustelusuhteita. Osoita, että luotat häneen.
 • Kerro ehkäisystä
 • Kertaa nuoren kanssa turvaohjeet pelottavaan tai ahdistavaan tilanteeseen: Sano ei, lähde pois ja kerro turvalliselle aikuiselle.
 • Kerro nuorelle, että jos jotain ikävää tapahtuisi, syy ei ole koskaan hänen. Apua saa aina, jos sitä vaan uskaltaa pyytää.