Nuorta innostaa liikkumaan erityisesti kavereiden tapaaminen, mutta myös vanhemmilla, ohjaajilla ja valmentajilla on merkitystä. Liikkuva nuori liikkuu todennäköisesti myös aikuisena.

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille

 • Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.
 • Yläkouluikäisen tulisi liikkua 1,5 tuntia päivässä ja puolet siitä reippaasti. Viikon aikana tulisi liikkua siis yhteensä reilu 10 tuntia.
 • Liikunta voi koostua koululiikunnasta, koulumatkoista, arki- ja hyötyliikunnasta sekä ohjatuista ja omatoimisista harjoituksista.
 • Yli kahden tunnin yhtäjaksoista istumista tulee välttää.
 • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Vanhempi voi edistää nuoren liikkumista

 • Toimimalla itse liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan esimerkkinä.
 • Liikkumalla yhdessä lapsen kanssa ja koko perheellä.
 • Auttamalla nuorta löytämään sopivan liikunnallisen harrastuksen.
 • Kannustamalla nuorta liikkumaan koulu- ja harrastusmatkat kävellen tai pyörällä aina kun mahdollista.
 • Sopimalla lapsen kanssa autolla kuljettamisen periaatteista.
 • Huolehtimalla, että lapsella on liikuntaan sopivat välineet ja varusteet.
 • Kiinnittämällä huomiota nuoren liialliseen liikkumattomuuteen ja asettamalla rajat ruutujen ja viihdemedian käytölle, mikä turvaa nuorelle myös riittävät yöunet.