Vauvalle vuorovaikutus on tärkeää. Vauva hakee aktiivisesti katsekontaktia ja on taitava ja tarkka havainnoija. Vauvalle merkityksellisiä ovat ilmeiden ja reaktioiden lisäksi äänenpainot sekä vanhemman liikehdinnän kertomat viestit vanhemman omasta vireystilasta ja tunteista. Vanhempien katseet, kosketukset ja puhe ovat vauvalle tärkeitä. Vauva vastaa niihin katsein, elein ja ilmein.  Vauva muovaa kuvaa itsestään vanhempien katseessa.

Tärkeää:

  • Vauva kutsuu toisen osapuolen vuorovaikutustilanteeseen muun muassa itkulla, silmien avaamisella, katseella, kasvojen perusilmeillä ja liikehdinnällä. Vanhemman läheisyys on lapselle elinehto.
  • Vauva ei ymmärrä ajan käsitettä, esimerkiksi sitä, että aikuinen tulee ”kohta” tai että tietyissä tilanteissa hänen tarpeeseensa vastataan ja toisessa ei.
  • Vauvan viesteihin vastaamisen tulee olla johdonmukaista. Epäjohdonmukaisuus muovaa lapsen kiintymyssuhdemallia poispäin turvallisesta, millä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen elämään.
  • Vauvaa ei pidä jättää missään tilanteessa omiin oloihinsa, vaan hänet on pidettävä lähellä vanhempiaan.
  • Kännykän käyttö häiritsee vanhempien ja vauvan välistä vuorovaikutusta.

Vastavuoroinen hymy on tärkeää mitattaessa, ovatko vauvan vuorovaikutustaidot edenneet niin kuin pitäisi. Vanhemman hymy ja pehmeä kosketus sekä puhe tuottavat vauvalle mielihyvää, ja niin vauva ponnistelee tuottaakseen itse hymyn. Ensimmäisen vastavuoroisen hymyn voi nähdä jo kuuden viikon iässä, mutta viimeistään kolmen kuukauden iässä.

Vauvan viestit ja niihin vastaaminen

  • Ensimmäisten elinviikkojen aikana vastasyntynyt ilmaisee itseään itkun avulla. Vauva viestittää näin, onko hänellä nälkä, jano, märkä vaippa tai muuten epämukava olo.
  • Harjoittelemalla vauvan viestien tulkitsemista alkavat ne vähitellen selkeytyä ja muuttua ymmärrettäviksi. Kun vauva saa kokemuksia ymmärretyksi tulemisesta, hänen varmuutensa tarpeisiinsa vastaamisesta kasvaa.
  • Usein jo pelkästään syliin pääseminen ja tuttujen sydämenlyöntien kuuleminen rauhoittavat vauvaa.
  • Viesteihin vastaamisen tarkkuus ja nopeus ovat myös tärkeitä vauvan hyvinvoinnin kannalta.

Lähteet ja muut linkit