Vastasyntyneen lapsen hellä ja hoivaava koskettaminen on pohja terveelle kehitykselle. Kun lapsi alkaa tulla tietoiseksi omasta kehostaan, hän alkaa myös tutustumaan siihen koskettelemalla itseään sattumanvaraisesti. Lapsi oppii, minkälainen kosketus tuntuu hyvältä ja mikä ei. 

Seksuaalisuuden portaat -mallilla havainnollistetaan seksuaalisuuden portaittaista kehitystä ja niiden tehtävänä on turvata matka kohti aikuisuutta. Malli kuvaa lapsen ja nuoren valmiuksien tasoja ja ikään liittyvää sisäistä muutosta. Malli auttaa aikuista kohtaamaan lapsen tai nuoren kehityksen vaiheet ja tukemaan tarvittavalla tavalla. Jokainen porras sisältää omat tehtävänsä ja haasteensa.  

Portaiden ikäkaudet ovat viitteellisiä, sillä jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Portaat voivat ilmentyä yhtä aikaa ja portailla voi palata myös takaisin päin. Vauvaikäinen lapsi on Olen ihana! -portaalla. 

 1. Olen ihana!  (n. 0–4 v) Lapsi tutustuu itseensä ja tarvitsee paljon hellyyttä ja hoivaa. Oma sukupuoli ja vertailu toisiin kiinnostaa.
 • Rakastaa ja hyväksyy itsensä täysin 
 • Nauttii kosketuksesta, kehosta, osoittaa tykkäämistään läheisyydellä, halailulla ja suukottamisella ja nauttii ilon ja rakkauden jakamisesta läheisten kanssa. 
 • On utelias 
 • Tutustuu jokaiseen kohtaan kehossaan 
 • Tunteiden säätelyä opetellaan 

Kuinka vanhempi voi tukea vauvaikäisen seksuaalista kehitystä? 

 • Pidä lasta sylissä, katso silmiin ja opeta esimerkillä millainen kosketus on hyvä kosketus 
 • Arjen hoivatilanteet ovat hyviä tilaisuuksia opettaa kehonosien nimiä sekä hygienian tärkeyttä: lapsen keho ja sen jokainen kohta on arvokas ja hyvä 
 • Anna lapsen tutustua ja nauttia omasta kehostaan 
 • Anna lapsen näyttää kaikki tunteensa ja sanoita ne hänelle 
 • Lapsi opettelee ei-sanan merkitystä: ohjaa lempeästi mitä saa ja mitä ei saa tehdä 
 • Kerro miltä tuntuu, jos satuttaa toista