Imetyksen on todettu tukevan lapsen kognitiivista ja motorista kehitystä. Imetyksellä on todettu olevan myös pidempiaikaisia terveysvaikutuksia sekä lapselle että äidille. Hyödyt lapselle ulottuvat jopa aikuisikään. Äidinmaitoa suositellaan ensisijaiseksi ravinnoksi sekä täysiaikaisena että ennenaikaisena syntyneille lapsille.  Äidinmaidon koostumus vaihtelee vauvan ja taaperon iän ja tarpeiden mukaan niin, että eri ainesosat painottuvat lapsen tarpeita vastaavasti.

Jokaisen perheeseen syntyvän vauvan imettäminen on omanlaistansa. Imetysajan missä tahansa vaiheessa on tärkeää saada aina tarvitessaan neuvoja, tukea ja rohkaisua. Neuvolan lisäksi tukea voi pyytää muulta imetystiedon hallitsevalta, imetystä ja äidin kokemusta ymmärtävältä ammattilaiselta tai vertaisäidiltä.

 • Äidinmaito sisältää ravintoaineita ja erilaisia vauvan ja taaperon normaalia kehitystä ja terveyttä hyödyttäviä ainesosia.
 • Äidinmaidon ravintoaineet ovat lapsen elimistön normaalin kehittymisen turvaamiseksi oikeassa suhteessa ja hyvin sulavassa muodossa.
 •  Imetyksellä ei ole terveyshaittoja, joten äiti-lapsipari voi suunnitella sen keston omien toiveidensa mukaisesti, omaan perheeseen sopivalla tavalla.
 •  Imetys suojaa lasta infektioilta ja tukee lapsen elimistön normaalia kehitystä monin tavoin.
 • Imetyshetken aikana vauva tai taapero harjoittelee muun muassa vuorovaikutustaitoja, toiseen ihmiseen yhteyden muodostamisen ja sen ylläpitämisen taitoja sekä tarpeidensa säätelyn ja vireystilansa tasapainottamisen taitoja.
 •  Imetykseen valmistautumisessa neuvolan henkilökunta on keskeisessä, tukevassa ja ohjaavassa roolissa, synnytyssairaalassa ohjaus jatkuu ja sitä jatketaan edelleen vauvan syntymän jälkeen neuvolassa.
 • Erilaisia imetysasentoja kannattaa kokeilla ja valita niistä itselle sopivimmat ja vähiten kehoa kuormittavat asennot.
 • Lapselle voidaan aloittaa kiinteitä ruokia maisteluannoksina yksilöllisesti 4-6 kuukauden iässä.
 • Viimeistään 6 kuukauden iästä alkaen kaikille lapsille tarjotaan kiinteää ruokaa.
 • Ei siis ole mitään estettä jatkaa täysimetystä 6 kuukauden ikään saakka – rintamaito riittää ravitsemuksellisesti täysiaikaisina ja normaalipainoisina syntyneille lapsille puolen vuoden ikään saakka.
 • Lapsen ravitsemuksen riittävyyttä seurataan lastenneuvolassa kasvunseurannan avulla.

 

 

Vauvan ruokailuhetkiin liittyvän viestinnän tulkitsemisessa on hyvä käyttää luotettavia, julkisten tahojen kokoamia tietolähteitä tai esimerkiksi Imetyksen tuki ry:n materiaaleja ja kysyä tarvittaessa neuvoa yhdistyksen tukipuhelimesta tai Facebookissa toimivista imetystukiryhmistä.