Taaperoiässä lapsen sosiaalisuus lisääntyy ja hän haluaa olla enemmän muiden kanssa. Lapsi tykkää olla sylissä sekä haluaa ja tarvitsee turvallista hellyyttä. Oma sukupuoli identiteetti alkaa rakentua ja sukupuolten erot kiinnostavat. Lapsi voi esitellä omaa kehoaan ja osoittaa kiinnostusta toisiin. Omien sukupuolielinten koskettelu muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi ja lapsi voi esimerkiksi hinkata itseään esineitä vasten. Lapsen oma tahto alkaa kehittyä ja hän alkaakin testata asetettuja rajoja.

Seksuaalisuuden portaat -mallilla havainnollistetaan seksuaalisuuden portaittaista kehitystä ja niiden tehtävänä on turvata matka kohti aikuisuutta. Malli kuvaa lapsen ja nuoren valmiuksien tasoja ja ikään liittyvää sisäistä muutosta. Malli auttaa myös aikuista kohtaamaan lapsen tai nuoren kehityksen vaiheet ja tukemaan tarvittavalla tavalla. Jokainen porras sisältää omat tehtävänsä ja haasteensa.

Portaiden ikäkaudet ovat viitteellisiä, sillä jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Portaat voivat ilmentyä yhtä aikaa ja portailla voi palata myös takaisin päin. Taaperoikäinen on Olen ihana! -portaalla.

 1. Olen ihana!  (n. 0–4 v) Lapsi tutustuu itseensä ja tarvitsee paljon hellyyttä ja hoivaa. Oma sukupuoli ja vertailu toisiin kiinnostaa.
 • Rakastaa ja hyväksyy itsensä täysin, on ylpeä myös pottaan tulevista asioista
 • Nauttii kosketuksesta ja kehostaan, osoittaa tykkäämistään läheisyydellä, halailulla ja suukottamisella ja nauttii ilon ja rakkauden tunteiden jakamisesta läheisten kanssa
 • On utelias, kyselee paljon myös seksuaalisuuteen liittyviä asioita, voi kiinnostua myös vauvojen alkuperästä
 • Tutustuu kehoonsa ja kaikki kehon osat ovat yhtä kiinnostavia
 • Tunteiden säätelyä opetellaan, turvaa ja lohtua haetaan aikuisesta, turvalelusta tai itsensä koskettelusta eli unnutuksesta

 

Kuinka vanhempi voi tukea taaperoikäisen seksuaalista kehitystä?

 • Tue lapsen itsetuntoa ja kehoitsetuntoa puhumalla itsestä, lapsesta ja toisista kunnioittavasti
 • Tarjoa lapselle paljon rakkautta ja läheisyyttä
 • Hyväksy lapsen kiinnostus myös seksuaaliasioita kohtaan
 • Keskustele lapsen kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista totuudenmukaisesti ja kehitystason mukaisesti
 • Opeta oikeat nimet kaikille kehonosille, jokainen osa kehosta on tärkeä ja arvokas
 • Opeta itsestä huolehtimisen taitoja
 • Opeta sopivuussääntöjä, kuten missä tilanteissa on sopivaa kosketella itseään eikä toisia saa koskea ilman lupaa. Toisen yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Vessassakin omaa rauhaa muille ja itselle.
 • Anna turvalliset rajat ilmaista kaikkia tunteitaan, opeta ettei toista saa satuttaa, vaikka tunne olisi kuinka vahva
 • Kunnioita lapsen oikeutta määrätä omasta kehostaan
 • Kerro, että uimapuvun alle jäävät kehon osat ovat yksityisiä ja ettei kukaan saa koskea niihin ilman lapsen lupaa. Kerro myös missä tilanteissa se voi olla tarpeellista (neuvola, hoitotilanteet).