Mitä pienempi lapsi on, sitä suurempi on liikkumisen merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Lapsen luontainen uteliaisuus ja aktiivisuus vievät motorista kehitystä eteenpäin. Liikkumisen tulisi olla lapsesta miellyttävää ja antaa lapselle onnistumisen kokemuksia. Alle kolmivuotiaat kehittyvät monella osa-alueella samanaikaisesti.

Tärkeää:

  • Lapsi harjoittelee kävelyä, juoksua, heittämistä, kiinniottamista, pallon potkaisemista ja lyömistä.
  • Lapsi tarvitsee aikuisen mallia, mutta ei aikuista puhumaan, tekemään ja liikkumaan puolestaan.
  • Aikuinen voi muokata ympäristöä turvalliseksi ja liikkumista sallivaksi, mutta samalla sopivan haasteelliseksi ja kokemusrikkaaksi.
  • Lapselle on tyypillistä ympäristön runsas havainnointi.
  • Leikit, joissa lapsi pääsee tuottamaan puhetta, ääntä ja hälyä, auttaa myös puheen oppimista.
  • Päivittäiset ulkoleikit ovat tärkeitä lapsen kehityksen tukemiseksi ja terveyden ylläpitämiseksi.
  • Aktiivisuuden ja levon tasapaino on tärkää.
  • Lapsi tarvitsee paljon vaihtelua ja monipuolisuutta kehityksensä tueksi.
  • Liikkuminen on pääsääntöisesti lapsen omaehtoista liikkumista.