1-vuotias lapsi

 • Liikkuu, tutkii, kokeilee, oppii kävelemään, kiipeilemään ja juoksentelemaan.
 • Sanoo yksittäisiä merkitseviä sanoja.
 • Työntää, vetää, heittää ja kantaa tavaroita paikasta toiseen.
 • Lapsi harjoittelee eri aistien ja liikkeiden yhteispeliä leikkiessään.

Toisen ikävuoden alkaessa

 • Puheen kehitys etenee. Sanojen määrä lisääntyy vähitellen.
 • Kävely muuttuu vakaammaksi ja tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky kehittyvät.
 • Lapsi juoksee jo ketterästi ja osaa hypätä tasajalkaa.
 • Lapsi osaa touhuta itsekseen jonkin aikaa, eikä vaadi jatkuvasti aikuista vierelleen.
 • 1-2-vuotias on mielellään vanhempiensa apuna ja mukana esimerkiksi leipomisessa tai pyykin ripustamisessa.
 • Lapsi oppii noin 2,5-vuoden iässä kertomaan, että hänellä on hätä ja täytyy päästä potalle.

Kolmevuotias lapsi

 • Voi muuttua villimmäksi ja leikit rajuiksi.
 • Tarvitsee aikuisen valvontaa ja suojelua.
 • Mielikuvitus on vilkas ja vanhemman tehtävänä on selvittää toden ja tarun rajaa.
 • Laulut, lorut, kirjat ja sadut kuuluvat isona osana lapsen elämää.
 • Musiikki innostaa lasta liikkumaan, lapsi nauttii rytmistä ja tanssimaisista liikkeistä.
 • 2-3-vuotiaan lapsen tiedonjano on pohjaton.
 • Kolmevuotias on hyvin avoin ja utelias.
 • Tärkeä tahtomisen harjoitteluvaihe, liittyy lapsen itsetunnon kehittymiseen.
 • Lapsi hallitsee rakkoaan, ja pystyy pidättelemään jo jonkin aikaa.

Vanhemman tulee ottaa lapsi mukaan arjen askareisiin ja osallistua myös itse lapsen leikkeihin ja olla kiinnostunut hänen puuhistaan. Vanhemman tulisi antaa lapsen kiipeillä, keinua, juosta ja hyppiä, mutta valvoa vieressä, että se on turvallista ja opettaa lasta varomaan ja toimimaan vaaratilanteissa oikein. Lapselle tulee vastata vain siihen mitä hän kysyy lapsen kehitystason mukaan. Lapsi kysyy lisää, ellei aikuisen vastaus tunnu riittävältä.