Toisen ikävuoden aikana lapsi alkaa hiljalleen irtautua vanhemmistaan omaksi itsekseen.   Lapsi kasvaa ja kehittyy vauhdilla ja hän on yksilö,  jolla on oma tahto ja omia mielipiteitä.  Taaperoikäinen tutkii mielellään ympäristöään  ja oppiin nopeasti uusia asioita.  Lapsen voi ottaa mukaan päivän arkiaskareisiin ja antaa hänelle mahdollisuus leikkiin.  Lapsi tarvitsee paljon hellyyttä ja huolenpitoa sekä kokemuksia siitä, että hän on ihana ja rakastettava sellaisena kuin on. Lapsen on kuitenkin hyvä myös oppia sietämään sopivassa määrin pettymyksiä turvallisessa ympäristössä.

Lapsen ympäristö ja elinpiiri voi laajentua lapsen aloittaessa päivähoidon. Lapsen elämään vaikuttavien uusien asioiden ja ihmisten määrä moninkertaistuu ja moni asia muuttuu taapero-iässä. Pieni lapsi on halukas oppimaan uusia asioita ja häntä tulee kannustaa niihin. Oppiminen ja tekeminen vaativat aikaa myös vanhemmilta.