Lapsille seksuaalisuudesta puhuminen tarkoittaa puhetta kehosta ja  omasta itsestä huolehtimisesta, ihmissuhteista ja omista oikeuksista. Siihen liittyvät joskus  myös kysymykset ruumiinosista ja siitä että, mistä lapset tulevat. Lasta kiinnostavat ihmisen elämään liittyvät asiat. Lapsi tutustuu kehoonsa koskettelemalla ja vertailemalla sitä muihin.

Lapsen ajatukset seksuaalisuudesta eivät synny itsestään. Lapsi kerää tietoa seksuaalisuudesta kotoaan, eri medioista   ja  kavereiltaan  sekä tarkkailee koko ajan ympäristöään;  mitä puhutaan ja tehdään,  kuka koskettaa ketä ja millä tavalla.  On tärkeää, että lapsi näkee hellyyden ja ihailun osoituksia. Tämä toimii pohjana hyville ihmissuhteille ja kunnioitukselle.

Lapsen seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ei saa ohittaa, kieltää tai paheksua Muuten lapsi ajattelee, että asiassa on jotain pahaa tai sopimatonta. Seksuaalisuudesta tulee kertoa myönteiseen sävyyn, koska puhutaan lapsen omasta elämästä, omasta kehosta ja sen arvostamisesta. Samalla luodaan pohjaa hänen tulevalle seksuaalisuudelleen. Lapsi tarvitsee selkeää, yksikertaista tietoa, joka sopii hänen ikätasolleen. Jo 4-5 vuotiaalle tulee vastata asiallisesti, sillä mikäli tietoa ei saada vanhemmilta, kysyy lapsi ikätovereiltaan, ja tuolloin tieto voi olla hyvin hämmentävää ja värittynyttä.

Seksuaalisuuden portaat

1. Olen ihana!  (0–4 v) Lapsi tutustuu itseensä ja tarvitsee paljon hellyyttä ja hoivaa. Oma sukupuoli ja vertailu toisiin kiinnostaa.

 • Rakastaa ja hyväksyy itsensä täysin
 • Nauttii kosketuksesta, kehosta
 • On utelias
 • Tutustuu kehoonsa, leikkii sen kaikilla kohdilla
 • Tunteiden rauhoittelua opetellaan

2. Tykkäyskaveri.  (3–8 v) Lapsella on ystäviä ja ihastuksia ja hän opettelee sopivia tapoja osoittaa tunteita. Hän oppii ystävyyden, yksityisyyden ja rajojen merkityksestä.

 • Näyttää tunteensa ja tykkää monista asioita ja ihmisistä
 • Ihastukset, kaveruus ja rakkaus – mitä ne ovat?
 • Hali pusi -leikit kiehtovat.
 • Mitkä ovat rajat tykkäyksen näyttämisessä?
 • Onko toisilla eri tunne?

3. Vanhemman ihailu. (3–9 v) Lapsi rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Hän alkaa miettiä myös vauvojen alkuperää.

 • Omalle rakkauden tunteelle etsitään erityinen kohde. Usein se on oma vanhempi, jolle rakkaus tunnustetaan.
 • Mustasukkaisuutta ja keimailua voi olla.
 • Mitä eri sukupuolet tekevät?
 • Onko itse pidetty ja tärkeä?

4. Idoli ihastuttaa. (6–12 v) Ihastuksen kohteena on joku arvostettu ja ihailtu aikuinen. Lapsi unelmoi menestymisestä ja voi samaistua idoliin.

 • Rakkauden kohde on yleisesti ihailtu, usein julkkis
 • Voi olla myös ihailtu samaistumisen kohde
 • Aikuisuuden ajattelua: voiko joskus saada parisuhteen?
 • Kaukorakkaus on haaveilua.
 • Omaa vanhempaansa ei voi saada, se on pettymys.