Lapsille seksuaalisuudesta puhuminen tarkoittaa puhetta kehosta ja  omasta itsestä huolehtimisesta, ihmissuhteista ja omista oikeuksista. Siihen liittyvät  myös kysymykset ruumiinosista ja siitä, mistä lapset tulevat. Lasta kiinnostavat ihmisen elämään liittyvät asiat. Lapsi tutustuu kehoonsa koskettelemalla ja vertailemalla sitä muihin.

Lapsen ajatukset seksuaalisuudesta eivät synny itsestään. Lapsi kerää tietoa seksuaalisuudesta kotoaan, eri medioista   ja  kavereiltaan  sekä tarkkailee koko ajan ympäristöään;  mitä puhutaan ja tehdään,  kuka koskettaa ketä ja millä tavalla.  On tärkeää, että lapsi näkee hellyyden ja ihailun osoituksia. Tämä toimii pohjana hyville ihmissuhteille ja kunnioitukselle.

Lapsen seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ei saa ohittaa, kieltää tai paheksua. Muuten lapsi ajattelee, että asiassa on jotain pahaa tai sopimatonta. Seksuaalisuudesta tulee kertoa myönteiseen sävyyn, koska puhutaan lapsen omasta elämästä, omasta kehosta ja sen arvostamisesta. Samalla luodaan pohjaa hänen tulevalle seksuaalisuudelleen. Lapsi tarvitsee selkeää, yksinkertaista tietoa, joka sopii hänen ikätasolleen. Jo 4-5 –  vuotiaalle tulee vastata asiallisesti, sillä mikäli tietoa ei saada vanhemmilta, kysyy lapsi ikätovereiltaan, ja tuolloin tieto voi olla hyvin hämmentävää ja värittynyttä.

Lapselle tulisi opettaa kaikkien kehon osien oikeat nimet. On hyvä keskustella kehoon liittyvistä sopivuussäännöistä ja siitä, että lapsella on oikeus määrätä omasta kehostaan.

Lapsen kanssa on tärkeää puhua myös tunteista. Lapselle kannattaa kertoa usein, että hän on rakas ja tärkeä. Rakkauden ja hellyyden osoittaminen vahvistaa lapsen itsetuntoa. Lapsi tuntee olevansa arvokas ja hyväksytty sellaisena kuin on.

Lapsen ja nuoren kanssa kannattaa puhua tykkäämisen, ystävyyden, ihastuksen ja rakkauden eroista. Samalla voi puhua siitä, miten näitä tunteita voi osoittaa ja miten kavereita kohdellaan. Ystävyyden taitoja tarvitaan myös myöhemmin seurustelussa.

Seksuaalisuudesta puhuminen nuoren kanssa

Varhaisnuoruudessa (noin 12–14-vuotiaana) seksuaalinen kehitys kiihtyy ja siihen liittyvät asiat alkavat kiinnostaa uudella tavalla. Oman kehon muuttuminen aikuisen kehoksi voi tuntua hämmentävältä. Nuori tarvitsee tietoa seksuaalisuudesta, vaikka ei itse välttämättä kysy tai antaa ymmärtää tietävänsä jo kaiken. Koulun tarjoaman seksuaalikasvatuksen lisäksi nuoret toivovat tietoa erityisesti tunteista ja ihmissuhteissa toimimisesta.

Seksuaalisuudesta ja seksistä puhuminen voi tuntua nololta sekä nuoresta että vanhemmasta. Vanhemman tulisikin löytää itselleen ja omalle nuorelleen sopiva tapa puhua aiheesta. Asioista kannattaa puhua nuoren kanssa yleisellä tasolla niin, että molempien yksityisyys säilyy. Jos puhuminen on itselle vaikeaa, nuori kannattaa ohjata palveluiden ja luotettavan tiedon ääreen. Jotain muuta läheistä aikuista voi myös pyytää juttelemaan nuoren kanssa.

Seksuaalisuus ja rakkaus kannattaa kuvata nuorelle myönteisenä ja kauniina elämään kuuluvana asiana, jota ei kannata pilata ajattelemattomuudella ja kokeiluilla. Kukin kehittyy seksuaalisesti omassa tahdissaan. On hyvä korostaa nuoren omaa vastuuta ja valintoja. Kuitenkin vanhemman luottamus nuoreen tulisi välittyä. Nuorelle tulee kertoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta eli ettei hänen tarvitse tehdä mitään, mitä ei itse halua.

Lapsi tulee ulos kaapista

Ulostulolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kertoo omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolen kokemuksestaan toisille ihmisille kuten perheelleen. Hetki voi tuottaa vanhemmille monenlaisia ajatuksia ja ristiriitaisiakin tunteita, esimerkiksi helpotusta tai huolta. Lapselle on tärkeää tietää, että vanhemmat ottavat hänet vakavasti, hyväksyvät hänet sellaisena kuin hän on ja rakastavat häntä yhtä paljon kuin ennenkin.

Joskus vanhemmat miettivät, miten kertoa asiasta sukulaisille ja läheisille tai jättää kertomatta tietyille ihmisille. Tällaiset päätökset tulisi tehdä yhdessä lapsen kanssa keskustellen. Muuten lapsi voi ajatella, ettei enää kelpaa läheisille ihmisille, jos tämä puoli hänestä paljastuu.

Tukea ja tietoa saa esimerkiksi Seta ry:stä ja sen paikallisista jäsenjärjestöistä.

Seksuaalisuuden portaat

1. Olen ihana!  (0–4 v) Lapsi tutustuu itseensä ja tarvitsee paljon hellyyttä ja hoivaa. Oma sukupuoli ja vertailu toisiin kiinnostaa.

 • Rakastaa ja hyväksyy itsensä täysin
 • Nauttii kosketuksesta, kehosta
 • On utelias
 • Tutustuu kehoonsa, leikkii sen kaikilla kohdilla
 • Tunteiden rauhoittelua opetellaan

2. Tykkäyskaveri.  (3–8 v) Lapsella on ystäviä ja ihastuksia ja hän opettelee sopivia tapoja osoittaa tunteita. Hän oppii ystävyyden, yksityisyyden ja rajojen merkityksestä.

 • Näyttää tunteensa ja tykkää monista asioita ja ihmisistä
 • Ihastukset, kaveruus ja rakkaus – mitä ne ovat?
 • Hali pusi -leikit kiehtovat.
 • Mitkä ovat rajat tykkäyksen näyttämisessä?
 • Onko toisilla eri tunne?

3. Vanhemman ihailu. (3–9 v) Lapsi rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Hän alkaa miettiä myös vauvojen alkuperää.

 • Omalle rakkauden tunteelle etsitään erityinen kohde. Usein se on oma vanhempi, jolle rakkaus tunnustetaan.
 • Mustasukkaisuutta ja keimailua voi olla.
 • Mitä eri sukupuolet tekevät?
 • Onko itse pidetty ja tärkeä?

4. Idoli ihastuttaa. (6–12 v) Ihastuksen kohteena on joku arvostettu ja ihailtu aikuinen. Lapsi unelmoi menestymisestä ja voi samaistua idoliin.

 • Rakkauden kohde on yleisesti ihailtu, usein julkkis
 • Voi olla myös ihailtu samaistumisen kohde
 • Aikuisuuden ajattelua: voiko joskus saada parisuhteen?
 • Kaukorakkaus on haaveilua.
 • Omaa vanhempaansa ei voi saada, se on pettymys.
 1. Tuttu mutta salattu. (n. 8-13 v) Rakastumisen ja ihastuksen kohde on saman ikäinen lähipiiristä. Ihastukseen liittyvistä suurista tunteista ei kerrota kenellekään.
 • Lapsi ja nuori opettelee hallitsemaan tunteitaan ja niihin liittyvää käytöstään.
 • Murrosiän muutokset alkavat kiinnostaa.
 • Omaa seksuaali-identiteettiä saatetaan pohtia.
 1. Tuttu, kaverille kerrottu. (n. 9-14 v) Ihastuksesta kerrotaan kaverille. Ystävän tuki ja hyväksyntä ovat tärkeitä ja antavat luvan unelmoida parisuhteesta.
 • Kaveripiirissä voidaan jakaa tarinoita seurustelusta, vaikka kyse olisikin unelmista.
 • Kiinnostus omaan ulkonäköön ja oman kehon vertaaminen kaverin kehoon.
 1. Tykkään sinusta! (n. 10-15 v) Lapsi tai nuori uskaltaa tunnustaa rakkautensa sen kohteelle esimerkiksi viestillä tai kaverin kautta. Vastarakkautta ei silti välttämättä odoteta. Tärkeintä on, että ihastumisen kohde tietää tunteista.
 • On hyvä harjoitella rakkautensa tunnustamista arvostavasti ja kunnioittavasti.
 • Unelma parisuhteesta vahvistuu.
 • Murrosiän muutokset kehossa tapahtuvat.
 • Itsetyydytys voi hämmentää.
 1. Käsi kädessä. (n. 12-16 v) Nuori alkaa seurustella. Seurustelu kerrotaan ja näytetään kaikille.
 • Kaikki energia menee ihastuksen lähellä olemiseen, kädestä pitämiseen ja ihastumisen tunteen kokemiseen ja jakamiseen.
 • Nuori harjoittelee sietämään läheisyyttä ja etäisyyttä.
 • Seurustelun loppuminen tai ihastuksen antamat rukkaset opettavat sietämään myös pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunteita.
 1. Suudellen. (n. 14-18 v) Kanssakäymiseen liittyy jo seksuaalista kiihottumista. Suutelemisen nautinto ja läheisyys ja intiimiys lähtevät omasta halusta ja toiveesta.
 • Suutelu ja koskettelu tapahtuvat suun ja kaulan alueella.
 • Nuori opettelee seksuaalista mielihyvää, itsehillintää ja kumppanin kunnioittamista.
 • Raja julkisen ja yksityisen välillä selkiytyy.
 1. Mikä tuntuu hyvältä? (n. 15-20 v) Tällä portaalla opetellaan jaettua seksuaalista nautintoa. Nuoret harjoittelevat viestittämään ja ottamaan vastaan sitä, mikä tuntuu hyvältä itsestä ja toisesta sekä tunnistamaan rajojaan.
 • Turvallisessa seurustelusuhteessa hyväilyt saa aina lopettaa.
 • Tavoitteena on läheisyyden kokeminen, hellyyden osoittaminen ja kehojen tutustuminen.
 1. Rakastella. (n. 16-25 v) Tällä portaalla on löytynyt sellainen kumppani, jonka kanssa rakastuminen on niin syvää, että suhteelta halutaan jo yhdyntääkin. Portaan saavuttaminen vaatii aikaa!
 • Rakastelu antaa sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää.
 • Kyse on harjoittelusta, rohkaistumisesta ja yhdessä yrittämisestä.
 • On tärkeää olla varma, että on itse valmis ja toista tulee aina kunnioittaa.
 • Nuorella on myös tarpeeksi tietoa seksin riskeistä ja taito suojautua niiltä.