Lapsi on kiinnostunut erilaisista medioista jo varhain, minkä vuoksi aikuisen on tärkeää tukea ja rajoittaa lapsen median käyttöä. Aikuisen tulee määrittää, millainen median käyttö on sopivaa ja missä määrin. Mediaa on hyvä käyttää aluksi yhdessä perheen kesken. Median ei tulisi olla keino rauhoittaa lasta, eikä lasta saa jättää pitkäksi aikaa yksin median pariin. Lapsen ikä määrittää sen, mikä on mediakokemusten sopiva määrä ja laatu.

Median käyttö vauvaiässä (0–1v)

Pienen vauvan kanssa on hyvä kiinnittää huomio siihen, ettei vauva valpastu turhaan esimerkiksi välkähtelevästä ruudusta tai kovista äänistä. Perheen täytyy mukauttaa mediankäyttönsä vauvan tarpeet huomioonottaen. Vauvalle tärkeää on läheisyys, joka luo tunteen hoivasta ja hellyydestä.

Vauvalle sopivaa median käyttöä on rauhallisen musiikin kuuntelu tai kuvakirjan selailu. Vauvaiässä tärkeintä on kiinnittää huomio aikuisen omaan median käyttöön. Jos median käyttö vie liikaa aikaa, saattaa olla ettei vauvan tarpeet ja kiinnostus vuorovaikutukseen tule huomioiduksi.

Taaperot ja median käyttö (1–3v)

Taaperoikäisen lapsen ei ole hyvä altistua medialle jatkuvasti. On tärkeää huomioida sisällön laatu, jolle taapero altistuu. Liian voimakasta sisältöä tulee välttää.

Vaikka lapsi näyttää viihtyvän ruudun ääressä, on aikuisen tärkeää rajoittaa ruutuaikaa, sillä ärsyketulva rasittaa lasta. Yhteiset pelisäännöt median käytön suhteen on tärkeää tehdä selväksi lapselle.

Leikki-ikäisten median käyttö (3–6v)

Tässä iässä lapsi alkaa käyttämään mediaa monipuolisemmin. On hyvä miettiä perheen arkirutiineja, ja sitä millaisessa suhteessa media ja arki ovat. On tärkeää, ettei median käyttö mene liikkumisen ja perheen yhdessäolon edelle.

Ohjelmat ja pelit, joita lapsi käytää tulee olla kaikille sallittuja, eli niissä on S-merkintä. Aikuisen on hyvä tutustua sisältöön etukäteen, koska kaikki S-merkityt ohjelmat eivät välttämättä kuitenkaan sovi lapsen katsottavaksi.

4-6-vuotiaiden lasten kanssa on hyvä käsitellä median aiheuttamia tunteita ja käsityksiä läpi aikuisten kanssa keskustellen.

Alakouluikäiset ja median käyttö (7–12v)

Alakouluikäisten median käytössä suurin ero aiempaan on se, että lapsi viettää aikaa kotona jo yksikseen. Lapsi saattaa olla myös jo taitava laitteiden kanssa, ja ystävien mielipiteet muovaavat lapsen kiinnostuksia median suhteen.

Aikuisen on hyvä olla kiinnostunut lapsen median käytöstä ja käyttää mediaa yhdessä lapsen kanssa sekä keskustella siitä. Kun lapsi saa ensimmäisen kännykkänsä tai alkaa muuten käyttämään mediaa itsenäisesti, on syytä keskustella mediasta ja käyttäytymissäännöistä. Laitteisiin on hyvä ottaa käyttöön lapsilukot, joilla vanhemmat voivat rajoittaa katsottavia sivustoja ikärajoitusten perusteella.