Vaikka leikki-ikäinen lapsi on oma-aloitteinen ja osaa jo paljon asioita, tarvitsee hän vielä yhdessäoloa ja vanhempien  tukea ja ohjausta  toiminnoissaan.  Lapsi oppii käyttäytymisen mallit aikuiselta. Tärkeää on molemminpuolinen vuorovaikutus vanhempien ja lapsen välillä.

3–4-vuotias ei osaa vielä täysin itsenäisesti hoitaa pukeutumistaan, mutta häntä tulisi kannustaa siihen. Vanhempien tehtävänä on auttaa ja esimerkiksi katsoa vaatteet valmiiksi oikeinpäin. Pukeminen vaatii kärsivällisyyttä ja siihen kannattaa varata aikaa riittävästi. Myös peseytyminen ja hampaiden harjaus on vielä hyvä suorittaa yhdessä. Lasta ei kannata vielä vaatia korjaamaan tavaroitaan täysin itsenäisesti. Lapsen kanssa voi yhdessä järjestellä tavaroita mieluiten leikin muodossa. Näin lapsi oppii vähitellen siisteyteen.

5-vuotiaana lapsen eri kehitystapahtumat muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden. 5-vuotiaallakin voi olla mielenpurkauksia ja yhteistyökyvyttömyyttä, mutta yleensä näistä asioista ei ole vaikea selvitä. 5-vuotias on sosiaalinen ja toisten lasten seura on lapselle tärkeää.

 • Lapsi oppii mm. huomioimaan toisten tunteita, jakamaan tavaroita, odottamaan omaa vuoroaan.
 • Empatian kehittymisen edellytyksenä on, että lapsen on opittava leikki-iästä lähtien ymmärtämään, että hänen toiminnallaan on vaikutusta toisiin.
 • Lapsi voi opetella irtautumaan vanhemmistaan, tulemaan toimeen itsenäisesti toisten kanssa ja toimimaan vieraan aikuisen ohjauksessa.
 • 5-vuotias opettelee syy-seuraussuhteita ja kokemusten kautta oppiminen on tärkeää.
 • Lapselle kannattaa lukea päivittäin.

Leikki-ikäinen lapsi kannattaa viedä kerhoon, päiväkotiin tms. ohjatun toiminnan piiriin ja kutsua lapselle kaveri kotiin vieraaksi tai mennä itse vierailulle, jos lapsi itse sitä toivoo.

4-vuotiaan puheen kehitys

 • Puhe on kehittynyttä, sanavarasto lisääntyy, sanojen muodot ja taipumiset alkavat sujua, vieras saa puheesta selvää.
 • Lapsi leikittelee sanoilla mielellään.
 • Lapsi kyselee paljon.
 • Lapsen mielikuvitusta kiehtovat sadut ja kertomukset, myös tietopuolinen teksti jaksaa jo kiinnostaa.

5-vuotiaan puheen kehitys

 • Puheessa ei esiinny enää lapsenomaisia äänteitä.
 • Lapsi hallitsee melko hyvin kielen muodot ja rakenteen.
 • 5-vuotiaalla on paras satuvaihe ja hän tarvitsee monenlaisia satukirjoja.
 • Keskustelee paljon aikuisen kanssa.
 • Leikkiminen on terveen ja tasapainoisen kehityksen edellytys. Leikki on uusien taitojen harjoittamista, älyn kehittämistä ja tunteiden purkamista. Lapselle leikki on yhtä mielekästä ja tärkeää kuin työ aikuisille. Aikuisten tulisi mennä mukaan lasten leikkeihin ja heidän maailmaansa; nauraa ja hullutella.