Leikki-ikäinen lapsi on utelias ja vertailee ihmisten kehoja.  Hän erottaa sukupuolten erot sekä lapsen ja aikuisen erot. Elämä, aikuisuus ja vauvojen syntyminen voi kiinnostaa. Lapsi harjoittelee omien tunteiden hallintaa ja alkaa tunnistamaan myös muiden tunteita. Lapsi tietää hyvän ja pahan kosketuksen erot ja osaa jo hakea hyvän olon tunnetta esimerkiksi itseään koskettelemalla. Lapsi tykkää peuhata ja olla sylissä. Leikkiessään vertaisryhmässä ”kotileikkiä” tai ”lääkäriä” lapsi harjoittelee lisää omasta ja toisten kehoista ja erilaisista rooleista. Lapsi tasapainottelee aikuisten luomien rajojen välissä ja oppii tietämään mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Lapsi oppii myös puolustamaan omia rajojaan ja vaatii oikeudenmukaisuutta.

Seksuaalisuuden portaat -mallilla havainnollistetaan seksuaalisuuden portaittaista kehitystä ja niiden tehtävänä on turvata matka kohti aikuisuutta. Malli kuvaa lapsen ja nuoren valmiuksien tasoja ja ikään liittyvää sisäistä muutosta. Malli ohjaa lasta ja nuorta tunnistamaan oman kehitysvaiheensa ja kuuntelemaan omaa tunnetta ja kokemustaan. Malli auttaa myös aikuista kohtaamaan lapsen tai nuoren kehityksen vaiheet ja tukemaan tarvittavalla tavalla. Jokainen porras sisältää omat tehtävänsä ja haasteensa.

Portaiden ikäkaudet ovat viitteellisiä, sillä jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Portaat voivat ilmentyä yhtä aikaa ja portailla voi palata myös takaisin päin. Leikki-ikäisen tyypilliset portaat ovat Tykkäyskaveri ja Vanhemman ihailu. 

 1. Tykkäyskaveri.  (n. 3–8 v) Lapsella on ystäviä ja ihastuksia ja hän opettelee sopivia tapoja osoittaa tunteita. Hän oppii ystävyyden, yksityisyyden ja rajojen merkityksestä.
 • Näyttää tunteitaan laidasta laitaan ja tykkää monista asioita ja ihmisistä. Sukupuolella ei ole väliä. Kyse on tykkäämisen tunteiden harjoittelusta, eikä sitä voi rinnastaa aikuisten parisuhteisiin.
 • Ihastukset, kaveruus ja rakkaus – miten ne eroavat toisistaan?
 • Hali pusi -leikit kiehtovat, mutta vastakkainen sukupuoli voidaan myös kokea vastenmielisenä. Muut seksuaalissävytteiset leikit saattavat kiinnostaa.
 • Lapsen tunne on hänelle todellisuus. Lapsi harjoittelee, mitkä ovat rajat tykkäyksen näyttämisessä.
 • Onko toisilla eri tunne?
 1. Vanhemman ihailu. (n. 3–9 v) Lapsi rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Hän alkaa miettiä myös vauvojen alkuperää.
 • Omalle rakkauden tunteelle etsitään erityinen kohde. Usein se on oma vanhempi, jolle rakkaus tunnustetaan.
 • Mustasukkaisuutta ja keimailua voi olla
 • Mitä eri sukupuolet tekevät?
 • Lapsi pohtii, onko itse pidetty ja tärkeä. Kokee itsensä ulkopuoliseksi vanhempien rakkaudesta. Haluaa tulla kuulluksi ja saada kehuja.

 

Kuinka vanhempi voi tukea leikki-ikäisen seksuaalista kehitystä?

 • Ole itse esimerkkinä. Osoita, että arvostat itseäsi, lastasi ja monenlaisia ihmisiä ympärilläsi. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten ilmaiset itseäsi lapsen kuullen (ilmeet, eleet, puheensävyt). Puhu myönteisesti kehosta, läheisyydestä ja seksuaalisuudesta.
 • Osoita ja kerro rakkautesi ja että hyväksyt lapsen: anna läheisyyttä, syliä, silitystä, silmiin katsomista, yhdessäoloa, leikkimistä, pelailua ja hassuttelua.
 • Luo toiveikas tulevaisuuden kuva rakkaudesta ja tulevista ihmissuhteista
 • Tue lapsen ystävyyttä, tykkäämistä ja omista tunteista puhumista. Lapsen ihastusta tai ystävyyttä ei saa romantisoida.
 • Nimeä tunteita ja harjoittele kaikkien tunteiden tunnistamista ja hyväksymistä yhdessä lapsen kanssa. Tunteiden tulee tulla nähdyksi ja kuulluksi.
 • Opeta, että omaan kehoon tutustuminen on hyvä asia ja sitä saa tehdä omassa rauhassa
 • Tue ja kannusta lapsen itsenäisyyttä, opeta itsestä huolehtimisen taitoja.
 • Luo avoin ilmapiiri lapselle kysyä ja vastaa lapsen kysymyksiin aina totuudenmukaisesti lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Esimerkiksi vauva tarvitsee siemenen isältä ja äidiltä ja vauvan koti on äidin vatsassa.
 • Ohjaa lasten leikkiä kannustavasti siihen suuntaan mikä on sopivaa: toiseen ei saa koskea ilman lupaa eikä lastakaan saa koskea ilman lupaa.
 • Opeta, että lapsella on oikeus olla turvassa ja kuinka tulee toimia pelottavassa tai ahdistavassa tilanteessa: sano ei, lähde pois ja kerro turvalliselle aikuiselle.