Leikki kehittää lapsen psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitoja. Leikin avulla lapsi käsittelee erilaisia tapahtumia ja tunteita sekä alkaa huomioida enemmän muita ihmisiä. Leikki-ikäinen tarvitsee vanhempiaan vielä moneen asiaan. Lasta kannattaa rohkaista oma-aloitteisuuteen ja omaehtoiseen leikkiin.
Lasta kannattaa auttaa myös leikkien jälkeen korjaamaan leikkien jäljet. Keskustelemalla lapsen kanssa ja vastaamalla kysymyksiin totuudenmukaisesti vanhemmat auttavat lasta jäsentämään häntä askarruttavia asioita, samalla nimeämisen taito ja käsitteiden hallinta harjaantuu.