Esikouluikäinen ymmärtää ihmisen elinkaaren ja lapset harjoittelevat aikuisena olemista leikin avulla. He saattavat pukeutua ikäistään vanhemmalla tyylillä ja jäljitellä idolinsa käyttäytymistä. Lapsi kokeilee leikissä erilaisia rooleja ja peilaa niihin omia kokemuksiaan esimerkiksi sukupuolista. Tutkimusleikit kiinnostavat ja ne voivat kohdistua seksuaalisuuden ihmettelyyn ja siihen tutustumiseen. Lapsi on kiinnostunut asioista ja kysyy, jos ei ymmärrä. Hän voi myös käsitellä kuulemiaan asioita esimerkiksi piirtämällä, muovailemalla tai puhumalla niistä.

Unnutus, eli itsensä koskettelu, on hyvin tavallista tässä ikäryhmässä. Sen avulla lapsi voi kokea mielihyvää ja rauhoitella itseään. Lapsi osaa jo melko hyvin salata julkisesti ei-suotavaa käyttäytymistä ja aikuisen huomatessa saattaa kokea nolostumista tai hämmennystä.

Seksuaalisuuden portaat -mallilla havainnollistetaan seksuaalisuuden portaittaista kehitystä ja niiden tehtävänä on turvata matka kohti aikuisuutta. Malli kuvaa lapsen ja nuoren valmiuksien tasoja ja ikään liittyvää sisäistä muutosta. Malli ohjaa lasta ja nuorta tunnistamaan on kehitysvaiheensa ja kuuntelemaan omaa tunnetta ja kokemustaan. Malli auttaa myös aikuista kohtaamaan lapsen tai nuoren kehityksen vaiheet ja tukemaan tarvittavalla tavalla. Jokainen porras sisältää omat tehtävänsä ja haasteensa.

Portaiden ikäkaudet ovat viitteellisiä, sillä jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Portaat voivat ilmentyä yhtä aikaa ja portailla voi palata myös takaisin päin. Esikouluikäisen kehitykselle tyypillisiä portaita ovat Tykkäyskaveri, Vanhemman ihailu ja Idoli ihastuttaa.

 1. Tykkäyskaveri.  (n. 3–8 v) Lapsella on ystäviä ja ihastuksia ja hän opettelee sopivia tapoja osoittaa tunteita. Hän oppii ystävyyden, yksityisyyden ja rajojen merkityksestä.
 • Näyttää tunteensa laidasta laitaan ja tykkää monista asioita ja ihmisistä
 • Ihastukset, kaveruus ja rakkaus – mitä ne ovat ja miten ne eroavat?
 • Hali pusi -leikit kiehtovat, mutta toisaalta vastakkainen sukupuoli voidaan kokea vastenmielisenä.
 • Mitkä ovat rajat tykkäyksen näyttämisessä?
 • Onko toisilla eri tunne?
 1. Vanhemman ihailu. (n. 3–9 v) Lapsi rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Hän alkaa miettiä myös vauvojen alkuperää.
 • Omalle rakkauden tunteelle etsitään erityinen kohde. Usein se on oma vanhempi, jolle rakkaus tunnustetaan.
 • Mustasukkaisuutta ja keimailua voi olla.
 • Lapsi pohtii mitä eri sukupuolet tekevät?
 • Onko itse pidetty ja tärkeä?
 1. Idoli ihastuttaa. (n. 6–12 v) Ihastuksen kohteena on joku arvostettu ja ihailtu aikuinen. Lapsi unelmoi menestymisestä ja voi samaistua idoliin.
 • Rakkauden kohde on yleisesti ihailtu, usein julkkis
 • Voi olla myös ihailtu samaistumisen kohde
 • Aikuisuuden ajattelua: voiko joskus saada parisuhteen?
 • Kaukorakkaus on haaveilua. Rakastumista omaan rakkauden tunteeseen.
 • Omaa vanhempaansa ei voi saada, se on pettymys

 

Kuinka vanhempi voi tukea esikouluikäisen seksuaalista kehitystä?

 • Ole itse esimerkkinä. Osoita, että arvostat itseäsi, lastasi ja monenlaisia ihmisiä ympärilläsi. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten ilmaiset itseäsi lapsen kuullen (ilmeet, eleet, puheensävyt). Puhu myönteisesti kehosta, läheisyydestä ja seksuaalisuudesta.
 • Osoita ja kerro rakkautesi ja että hyväksyt lapsen: anna läheisyyttä, syliä, silitystä, silmiin katsomista, yhdessäoloa, leikkimistä, pelailua ja hassuttelua.
 • Tue lapsen ystävyyttä, tykkäämisiä ja ihastumisia
 • Aseta selkeät rajat sopivalle käyttäytymiselle lämpimällä vuorovaikutuksella, ohjaa leikkiä kannustavasti sopivaan suuntaan
 • Vastaa lapsen kysymyksiin aina totuudenmukaisesti lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden
 • Opeta, että lapsen keho kuuluu vain hänelle itselleen, eikä siihen saa koskea ilman lupaa. Jos joku asia tai tilanne ei tunnu lapsesta hyvältä: sano ei, lähde pois ja kerro turvalliselle aikuiselle.