Esiopetusikäisen liikkuminen

Lapsi on yleensä helppo saada innostumaan monista eri toiminnoista, sillä hän on kiinnostunut kaikesta ja etsii haasteita.

Tärkeää:

  • Lapsi harjoittelee vartalon hallintaa vaativia perustaitoja, kuten hyppäämistä, vauhdillista pallonheittämistä, kiinniottamista, potkua ja pallon lyöntiä.
  • Samalla kehittyvät tasapaino, notkeus, liikenopeus sekä kestävyys.
  • Lapsia kiinnostaa ympärillä oleva luonto, samoin eri lajien kokeilu.
  • Liikuntaleikit opettavat lapsille tulemaan toimeen toisten kanssa ja samalla lapset oppivat kärsivällisyyttä sekä syy-seuraus-suhteita.
  • Lapsille liikkuminen on keino uuden oppimiseen.
  • Liikkuessa lapsi oppii kehon hahmottamista, kehon oikean ja vasemman puolen yhteistyötä, silmä-käsikoordinaatiota sekä ajallisten ja rytmillisten rakenteiden tunnistamista.
  • Liikunnalla on positiivinen vaikutus lapsen äidinkielen ja matematiikan oppimiseen
  • Alle kouluikäisten lasten monipuolisella liikkumisella voidaan ennaltaehkäistä myöhemmin kouluiässä ilmeneviä oppimisvaikeuksia.