Alakouluiässä kavereiden merkitys kasvaa ja heidän mielipiteillänsä on lapselle suurempi merkitys kuin aiemmin. Itsenäistyminen alkaa kehittyä, lapsi voi haluta enemmän yksityisyyttä ja ymmärtää toisten yksityisyyden merkityksen. Asioista puhuminen ja kysyminen voi olla vaikeaa ja empatiakyky voi hetkellisesti heikentyä. Lapsi on kuitenkin utelias ja tutkii itseään ja muita.

Murrosiän tuomat kehon muutokset voivat muuttaa omaa kehonkuvaa. Lapsi vertailee itseään muihin saman ikäisiin ja voi kokea epävarmuutta omasta kehostaan. Riisuutuminen muiden nähden voi olla vaikeaa. Median merkitys kasvaa lapsen arjessa ja lapsi osaakin hakea tietoa itseään askarruttaviin kysymyksiin. Samalla lapsi voi törmätä aikuisille tarkoitettuun materiaaliin, joka voi kiinnostaa, hämmentää tai ahdistaa.

Seksuaalisuuden portaat -mallilla havainnollistetaan seksuaalisuuden portaittaista kehitystä ja niiden tehtävänä on turvata matka kohti aikuisuutta. Malli kuvaa lapsen ja nuoren valmiuksien tasoja ja ikään liittyvää sisäistä muutosta. Malli ohjaa lasta ja nuorta tunnistamaan oman kehitysvaiheensa ja kuuntelemaan omaa tunnetta ja kokemustaan. Malli auttaa myös aikuista kohtaamaan lapsen tai nuoren kehityksen vaiheet ja tukemaan tarvittavalla tavalla. Jokainen porras sisältää omat tehtävänsä ja haasteensa.

Portaiden ikäkaudet ovat viitteellisiä, sillä jokainen kehittyy omassa tahdissaan. Portaat voivat ilmentyä yhtä aikaa ja portailla voi palata myös takaisin päin. Alakouluikäisen lapsen seksuaalisuuden kehittymiseen voi mahtua jo useita eri portaita: Vanhemman ihailu, Idoli ihastuttaa, Tuttu, mutta salattu, Tuttu, kaverille kerrottu ja Tykkään sinusta!

 1. Vanhemman ihailu. (n. 3–9 v) Lapsi rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Hän alkaa miettiä myös vauvojen alkuperää.
 • Omalle rakkauden tunteelle etsitään erityinen kohde. Usein se on oma vanhempi, jolle rakkaus tunnustetaan.
 • Mustasukkaisuutta ja keimailua voi olla.
 • Mitä eri sukupuolet tekevät?
 • Onko itse pidetty ja tärkeä?
 1. Idoli ihastuttaa. (n. 6–12 v) Ihastuksen kohteena on joku arvostettu ja ihailtu aikuinen. Lapsi unelmoi menestymisestä ja voi samaistua idoliin.
 • Rakkauden kohde on yleisesti ihailtu, usein julkkis
 • Voi olla myös ihailtu samaistumisen kohde
 • Aikuisuuden ajattelua: voiko joskus saada parisuhteen?
 • Kaukorakkaus on haaveilua.
 • Omaa vanhempaansa ei voi saada, se on pettymys.
 1. Tuttu mutta salattu. (n. 8-13 v) Rakastumisen ja ihastuksen kohde on saman ikäinen lähipiiristä. Ihastukseen liittyvistä suurista tunteista ei kerrota kenellekään.
 • Lapsi ja nuori opettelee hallitsemaan tunteitaan ja niihin liittyvää käytöstään.
 • Murrosiän muutokset alkavat kiinnostaa.
 • Omaa seksuaali-identiteettiä saatetaan pohtia.
 1. Tuttu, kaverille kerrottu.(n. 9-14 v) Ihastuksesta kerrotaan kaverille. Ystävän tuki ja hyväksyntä ovat tärkeitä ja antavat luvan unelmoida parisuhteesta.
 • Kaveripiirissä voidaan jakaa tarinoita seurustelusta, vaikka kyse olisikin unelmista.
 • Kiinnostus omaan ulkonäköön ja oman kehon vertaaminen kaverin kehoon.
 1. Tykkään sinusta!(n. 10-15 v) Lapsi tai nuori uskaltaa tunnustaa rakkautensa sen kohteelle esimerkiksi viestillä tai kaverin kautta. Vastarakkautta ei silti välttämättä odoteta. Tärkeintä on, että ihastumisen kohde tietää tunteista.
 • On hyvä harjoitella rakkautensa tunnustamista arvostavasti ja kunnioittavasti.
 • Unelma parisuhteesta vahvistuu.
 • Murrosiän muutokset kehossa tapahtuvat.
 • Itsetyydytys voi hämmentää.

 

Kuinka vanhempi voi tukea alakouluikäisen seksuaalista kehitystä?

 • Ole itse esimerkkinä. Osoita, että arvostat itseäsi, lastasi ja monenlaisia ihmisiä ympärilläsi. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten ilmaiset itseäsi lapsen kuullen (ilmeet, eleet, puheensävyt). Puhu myönteisesti kehosta, läheisyydestä ja seksuaalisuudesta.
 • Opeta, että jokainen ihminen on erilainen ja kehittyy omassa tahdissaan. Jokainen on silti yhtä arvokas.
 • Tue lapsen ystävyyssuhteita ja anna tietoa läheisyydestä ja seurustelusuhteista
 • Keskustele avoimesti kaikesta ja vastaa kaikkiin lapsen kysymyksiin ikätason mukaisesti ja auta lasta ymmärtämään seksuaalisuuden myönteisyys ja moninaisuus
 • Opeta lapselle kriittisyyttä mediasta tai kavereilta saatavaan tietoon. Kerro miten toimia turvallisesti mediassa.
 • Kerro, että oma tunne hyvästä tai pahasta on aina oikea tunne ja itseä voi ja pitää suojella. Myös aikuisen pitää suojella lasta.
 • Opeta uimapukusääntö ja toimintaohjeet epämiellyttävään tilanteeseen: sano ei, lähde pois ja kerro aikuiselle. Salaisuuksia ei tarvitse pitää vaikka joku vaatisi sitä.