Liikuntasuositukset

Liikunnan merkitys lapsen hyvinvoinnin kannalta on ehdottoman tärkeä. Suomalaisille kouluikäisille lapsille on luotu suositukset liikunnan ja aktiivisuuden määrästä. Niitä noudattamalla arki sujuu helpommin ja lapsi voi paremmin.

  • Lapsille ja nuorille suositellaan vähintään 2 – 3 tuntia monipuolista liikuntaa joka päivä. Liikunta voidaan jakaa lyhyemmiksi jaksoiksi päivän mittaan.
  • Liikkuminen lisää lapsen vireystilaa ja auttaa lasta keskittymään asiaan.
  • Taukojumppa auttaa purkamaan energiaa ja keskittymään paremmin opiskeltavaan asiaan.
  • Perheen merkitys alakouluikäisen lapsen liikkumiselle on tärkeä.
  • Aikuisten on tärkeää huolehtia, että liikuntaharrastuksessa säilyy ilo ja leikki. Liika kilpailullisuus ja liian tiukka harjoitusohjelma voivat viedä lapsen voimat ja ilon harrastamisesta.