Vanhempien rooli koulun alkaessa

Vanhempien tehtävänä on kannustaa ja rohkaista lasta itsenäisyyttä vaativissa tilanteissa. Koululaisen elämä tuo mukanaan uusia kavereita ja harrastuksia. Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsella on myös kiireetöntä aikaa kotona.

Vanhempana voit auttaa lasta ylläpitämään oppimisen iloa seuraavin keinoin:

 • Kysele päivittäin lapselta, mitä koulussa on tehty.
 • Kuuntele lastasi ilman arvostelemista.
 • Tue lapsen kiinnostuksen kohteita.
 • Muistuta itseäsi ja lastasi, että taidot opitaan pikkuhiljaa harjoittelemalla.
 • Kehu pienistäkin onnistumisista.
 • Suhtaudu itse myönteisesti oppimiseen ja kouluun.
 • Muista pitää lasta sylissä.
 • Huolehdi, että lapsesi saa riittävästi unta, ulkoilua ja ravintoa.

Kouluikäiset lapset tarvitsevat vanhempiaan:

 • Valvomaan ja auttamaan koulutehtävien hoitamisessa.
 • Neuvottelemaan ja valvomaan perheen yhteisiä sääntöjä mm. kotiintuloajat.
 • Kuljettamaan harrastuksiin tarvittaessa.
 • Pitämään yhteyttä kavereiden vanhempiin.
 • Kuuntelijaksi.
 • Lohduttajaksi.
 • Kannustajaksi.
 • Rohkaisijaksi.